latest 2011-04

Liittyykö työstressin kokeminen yksilön temperamenttipiirteisiin?

Liisa Möttönen & Mirka Hintsanen

Viittomakielisen vuorovaikutuksen erityispiirteitä psykoterapiassa - tapaustutkimus

Sirpa Ruuskanen, Jarl Wahlström & Päivi Rainò

Miten ajatella mieltä ja mieltää ajatuksia? Mentalisaation kehittyminen ja kiintymyssuhde

Emilia Suviala


latest 2011-02-03

TEEMANUMERO: LUKIVAIKEUS

Suomalaislasten lukivaikeuden pitkittäistutkimus syntymästä kouluikään

Lukivaikeuden selityksiä

Tutkimuksesta kentälle


latest 2011-01

Sinun silmiesi tähden: Katseen havaitsemisen aivomekanismit

Lauri Nummenmaa

Ennaltaehkäisemässä vakavia mielenterveyshäiriöitä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyönä

Niklas Granö, Marjaana Karjalainen, Arja Itkonen, Virve Edlund, Jukka Anto, Erkki Saari & Mikko Roine


Pääkirjoitus (1)
Sisällysluettelo (1)
Artikkelien tiivistelmät (1)
English summaries (1)
Toimittajan kommentti (1)
Ajankohtaista toimituksesta (2)