Tapasimme tutkijan

Johanna Ruusuvuori

YTT (sosiaalipsykologia), sosiaalipsykologian professori, Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö.

Tutkin emootioiden ilmaisua ja säätelyä institutionaalisessa vuorovaikutuksessa, kuten ammattilaisten ja asiakkaiden välisissä kohtaamisissa terveydenhuollon konteksteissa. Tutkin myös sitä, miten vuorovaikutuksen osapuolet säätelevät toistensa tunnetiloja keskinäisissä keskusteluissaan. Mitä tutkimukseni teoriataustaan tulee, Beeben ja Lachmanin sekä Suomessa Peräkylän avaamat näkökulmat yksilön tunnesäätelyn ja vuorovaikutuksessa tapahtuvan tunnesäätelyn väliseen yhteyteen ovat mielestäni hedelmällisiä sekä teoriakehityksen että käytännön sovellusten kannalta. Käytännössä analysoin videoitua vuorovaikutusta luonnollisissa tilanteissa. Tarkastelen esimerkiksi sitä, miten keskustelijoiden kasvonilmeet sijoittuvat suhteessa puhuttuun ja mitä kasvonilmeillä saadaan aikaan suhteessa keskinäisen ymmärryksen säilymiseen toiminnan kohteesta. Tutkimusmenetelmänäni on etnometodologinen keskustelunanalyysi.

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.