Psykologia-lehden toimituskunta

Päätoimittaja

Mari-Pauliina Vainikainen

Toimituskunta

Toimittajat

Inari Sakki, VTT, toimii Suomen Akatemian tutkijatohtorina Helsingin yliopistossa sosiaalipsykologian oppiaineessa. Hänen kiinnostuksensa kohteita ovat sosiaaliset representaatiot, kansallinen ja eurooppalainen identiteetti, nationalismi, kollektiivinen muisti, kollektiiviset tunteet, ryhmien väliset suhteet ja laadulliset menetelmät.

Katariina Salmela-Aro, psykologian professori, Jyväskylän yliopisto, ja tutkimusjohtaja, Cicero Learning, Helsingin yliopisto. Persoonallisuus- ja kehityspsykologian dosentti. Asiantuntemusalat: motivaatio, siirtymät, pitkittäistutkimus, hyvinvointi, interventiot.

Simo Salminen, sosiaalipsykologian dosentti. Toimii vanhempana tutkijana Työterveyslaitoksella. Tutkimusalueena hänellä on inhimilliset tekijät työtapaturmissa, nuorempana on tutkinut urheilun sosiaalipsykologiaa.

Taina Schakir on toimittaja ja psykologi ja työskentelee Suomen Psykologisen Seuran kustannusassistenttina.

Toimitussihteeri

Heli Venhola, FM (suomen kieli, semiotiikka, venäjän kieli ja kirjallisuus). Koordinoi Psykologia-lehden aineistoja ja viimeistelee ne julkaisukuntoon. Työskentelee myös mm. vapaana kustannustoimittajana, kääntäjänä, oikolukijana ja editoijana.

Taitto ja ulkoasu

Nicolas Schevin (www.el-sphere.com)