Top News 2020

Kirjat

Joseph Henrichin äskettäin ilmestynyt vertaileva kulttuuripsykologinen teos avaa jännittäviä uusia näköaloja paitsi sosiaalipsykologiaan ja psykologiaan myös muihin ihmistieteisiin ja historiaan. Se on todellinen yllätysten aarrearkku, joka kääntää päälaelleen ison joukon tieteellisinä tosiasioina pidettyjä näkemyksiä meistä ihmisistä. Heti alkuun on myös sanottava, että kyseessä ei ole vain nokkelasti argumentoitu mielipidekirja, vaan monitieteisille vertaileville tutkimuksille perustuva tulkinta alun alkaen Euroopassa ja myöhemmin laajemminkin länsimaissa tapahtuneista psyykkisistä, sosiaalisista ja taloudellisista muutoksista ajanlaskumme toisella vuosituhannella. Tutkimustyön perusteellisuudesta kertoo jotain jo kirjan 70 sivua pitkä lähdeluettelo. Teoksen kirjoittaja, Joseph Henrich, on 54-vuotias Harvardin yliopiston evoluutiobiologian professori.

Lue lisää

Kirjat

Jung, Carl G.: Lentävät lautaset – aikamme myytti. Anomalia kustannus Oy. Psykologian klassikon aiemmin suomentamaton vierailu ufojen maailmassa.

Lue lisää

Kirjat

Tarvitaanko yhtä suomenkielistä tilastotieteen oppikirjaa lisää? Kyllä: Useimmissa niistä on valitettavia väärinymmärryksiä ja muita virheitä. Psykologian tutkijat ja opiskelijat etenkin tarvitsevat luotettavaa perusteosta, sillä tilastotiede on keskeinen työkalu mielen ja käyttäytymisen lainalaisuuksien löytämisessä. Tarvetta kuvaa, että yliopistot päätyivät aikanaan täydentämään psykologian valintakoekirjaa korjaavalla lisämateriaalilla.

Lue lisää