Kirjat
10 kir 01 im01

Positiivinen psykologia ja positiivinen pedagogiikka ovat saaneet jalansijaa Suomessa. Positiivisesta psykologiasta on ilmestynyt joitakin teoksia ja artikkeleita. Positiivisuus on saanut paikan pedagogisessa ajattelussa ja opettajankoulutuksessa. Kaupallisia koulutustuotteita ja -sovellutuksia on molemmista tarjolla.

Lue lisää

Kirjat
toimitussuosittelee

Aulankoski, Sanna: Aistiva ja tiedostava mieli – meditaation näkökulma tietoisuuteen ja psyykeen. Duodecim. Psykologi kirjoittaa meditaatiosta.

Holma, Irina: Takaisin elämään. Uusin tieto masennuksesta ja siitä toipumisesta. Minerva. Psykiatri kirjoittaa masennuksesta.

Häkkinen, Jukka: Mielen oudot maisemat – hallusinaatioiden psykologiaa. Docendo. Psykologian tohtori selittää kummallisia kokemuksia.

Lue lisää