Kirjat

Mentalisaatio on yksi viime aikojen käytetyimpiä psykologisia käsitteitä. Sillä tarkoitetaan sitä, että ihminen on tasapainoisesti selvillä oman ja toisen mielen sisällöistä. Matti Keinäsen ja Minna Martinin Mieli meissä – tasapainoista arkea mielentämisen keinoin -kirjassa mentalisaatiosta käytetään suomennosta mielentäminen.

Lue lisää

Kirjat

Jukka Valkosen teos Mies ja masennus on tietokirja miehille, joilla on masennusta. Teoksen keskeinen viesti on lievittää kulttuurisia odotuksia, jotka liittyvät miehenä olemiseen ja voivat johtaa mielen oireiluun. Masennuksen taltuttamiseksi kirjassa läpivalaistaan miesmyyttejä. Tavoitteena on siten keventää miehen psyykkistä kärsimystä ja miehenä elämisen taakkaa. Tekijä painottaa, että kirja ei ole hoitosuositus ja ettei sitä ole tarkoitettu korvaamaan masennuksen hoitoa. Tavoitteena on avartaa lukijan näkökulmia sellaisina hetkinä, kun hän pystyy miettimään kirjassa tarkasteltavia asioita.

Lue lisää

Kirjat

Suomeen saadaan vuosittain noin 220 uutta psykologia. Todennäköisesti lähes jokainen heistä miettii, tai ainakin syytä olisi, mihin työkenttään tulee sijoittumaan, mitä osaamista tähän työhön tarvitaan. Tärkeää on myös tuntea, mitä osaamista on jo olemassa, ensisijaisesti lähiverkostoissa ja toisaalta ylipäänsä koko meidän pienessä Suomessamme. Kun on ahminut opiskeluaikana tietoa pääosin englanninkielisistä kirjoista, on vielä pitkä matka siihen, että voi tuntea edes jonkinasteista varmuutta siitä, miten auttaa asiakasta hänen haasteissaan. Ajatellen sitä, että mielenkiinnon kohteeksi on päätynyt ihmisen aivot ja mieli, jota on usein kuvattu tunnetun universumin monimutkaisimmaksi laitteeksi, epävarmuuden tunne lienee melko ymmärrettävä. Halu auttaa, joka on todennäköinen uravalintaan johtanut syy, on usein kaikesta huolimatta suuri, ja on kova hinku päästä soveltamaan opiskeluaikana tarttunutta tietoa.

Lue lisää

Kirjat

Klemelä, Esko: Tuntemattoman psykoanalyytikko. Johdantoa Wilfred R. Bionin ajatteluun. Therapeia-säätiö. Suomalaisen psykoanalyytikon teos psykoanalyytikosta, jonka mielestä ymmärtäminen on tunnekokemus.

Lipponen, Krisse: Resilienssi arjessa. Duodecim. Sosiaalipsykologi kirjoittaa keinoista ymmärtää ja vahvistaa niin yksilön kuin ryhmän resilienssiä.

Lue lisää