Sisällysluettelo

Sisällysluettelo (02/2016)

Pääkirjoitus

Mari-Pauliina Vainikainen: Julkisuuspaineita 82

Tieteelliset artikkelit

Jari L. O. Kurkela, Arto Lipponen, Elisa M. Ruohonen & Piia Astikainen: Optogenetiikka – valoa muistitutkimukseen 84

Heta Yli-Länttä: Sosiaalisia tilanteita pelkäävien käsityksiä ongelman luonteesta ja sen hoidosta 95

Lectio praecursoria

Miira Niska: Kuka palvelee ketä poliittisten toimijoiden edistäessä yrittäjyyttä? 110

Tuike Iiskala: Sosiaalisesti jaettu metakognitiivinen säätely yhteisöllisissä oppimisprosesseissa 113

Anu Kangasniemi: Kohti fyysisesti aktiivisempaa elämäntapaa omiin arvoihin sitoutumalla 118

Päivi Lappalainen: Teknologia- ja internetpohjaiset psykologiset interventiot mielialan ja hyvinvoinnin edistämisessä: hyväksymis- ja omistautumisterapiaan pohjautuvien interventiomenetelmien arviointi 124

Kaisa Lohvansuu: Aivojen herätevasteet puheääniin vauvoilla ja lapsilla, joilla on perinnöllinen lukivaikeusriski 128

Tapasimme tutkijan

Annarilla Ahtola 132

Psykologiassa tapahtuu

Helena Nuutinen, Nelli Hankonen, Kirsi Honkalampi, Marja Kinnunen & Aija logren: Ensimmäinen kansallinen terveyspsykologian päivä Helsingissä 30.10.2015 133

Kirjat

Riitta Hari, Jaakko Järvinen, Johannes Lehtonen, Kirsti Lonka, Anssi Peräkylä, Ilkka Pyysiäinen, Stephan Salenius, Mikko Sams & Petri Ylikoski: Ihmisen mieli (Jani E. Kettunen) 135

Jos de Backer & Julie Sutton (toim.): The music in music therapy. Psychodynamic music therapy in Europe: Clinical, theoretical and research approaches (Sami Alanne) 138

Marko Lindberg, Olavi Louheranta, Kati Mustonen, Olli Salo & Jaakko Stenius: Psykoterapeuttinen hoitosuhde (Jarl Wahlström) 140

Kirjauutuuksia 142

Psykologian rekisteri 2015 143

English Summaries 158

Kirjoittajat 160