Sisällysluettelo

Sisällysluettelo (01/2015)

Pääkirjoitus

Timo Ruusuvirta: Puolet sadasta 2

Tieteelliset artikkelit

Maarit Lejon, Siru Vieno, Virpi-Liisa Kykyri & Juha Holma: Palautteenannon tavat ja vuorovaikutus psykologisen tutkimuksen palautekeskustelussa 04

Jaana Lilja: Mistä psykoterapia rakentuu? Psykoterapian käyttöteorian tarkastelua yhden psykoterapeutin asiakastilanteisiin liittyvän spontaanin ajattelun kautta  28

Katarina Alanko, Jenni Häikiö, Sarah Jahnke & Pekka Santtila: Lapsiin seksuaalista kiinnostusta tunteva asiakas: nettikysely terveydenhuollon ammattilaisten valmiuksista 46

Lectio praecursoria

Pekka Borchers: ”Tällasetkin asiat vaikuttaa” – psykoosien tarpeen mukainen hoito ja psykiatrien sisäinen keskustelu 54

Heidi Syväoja: Oppimistulokset – riittävästi liikuntaa, kohtuudella ruutuaikaa 58

Tapasimme tutkijan

Miriam Nokia 62

Mette Ranta 63

Ajankohtaista

Psykologian 50. vuosikerta: päätoimittajat ja toimitussihteerit 64

Psykologia-lehden toimitus kiittää arvioijia 66

Serge Moscovici 14.6.1925–15.11.2014 67

Habitus – homo academicus – taisteleva humanismi 68

Identiteeteistä interventioihin – sosiaalipsykologian päivät 2014 69

Tutkimusnäyttöön perustuva vaikuttaminen hyvinvoinnin edistämisessä: terveyspsykologian symposium joulukuussa 2014 70

Toimitus suosittelee 73

Kirjat

Erkki Karvonen, Terttu Kortelainen & Jarmo Saarti: Julkaise tai tuhoudu! Johdatus tieteelliseen viestintään (Eeva Takala)  74

Kirjauutuuksia 76

English Summaries 77

Kirjoittajat 80