Keskustelua

Sosiaalipsykologia ja hyvä elämä 1

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.

On tuskin liioittelua sanoa, että sosiaalipsykologia on tällä hetkellä tärkeämpää kuin koskaan. Monet keskeiset ja akuutit yhteiskunnalliset ongelmat ovat luonteeltaan sellaisia, että niiden ratkaisemisessa ja edes ymmärtämisessä sosiaalipsykologinen teoria ja tutkimustieto ovat olennaisia.

Ensinnäkin yhteiskunnan polttavimpiin ajankohtaisiin ongelmiin kuuluvat ryhmiin ja niiden suhteisiin liittyvät vastakkainasettelut eli ihmisten jakautuminen erilaisilla perusteilla ”meihin” ja ”muihin” ja noiden muiden näkeminen huonoina, pahoina, vastustettavina tai jopa vähemmän ihmisarvoisina kuin oma ryhmä. Tällaisia ilmiöitä sosiaalipsykologiassa on tutkittu vuosikymmenien ajan erityisesti sosiaalisen identiteetin teorian valossa – pohtien myös sitä, miten vastakkaisuuksia on mahdollista purkaa.

Toiseksi sosiaalisen median kuplissa muodostuvat vääristyneet todellisuuskäsitykset, salaliittoteoriat ja vihapuhe ovat ilmiöitä, joiden äärimmäinen tärkeys ja seurauksellisuus verkon ulkopuolisessa maailmassa on käynyt täysin ilmeiseksi. Sosiaalipsykologiassa tällaisia ilmiöitä on lähestytty esimerkiksi diskursiivisin eli kielellistä vuorovaikutusta tarkastelevin menetelmin tai sosiaalisia representaatiota erittelevien teorioiden ja tutkimustapojen avulla.

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.