Psykologia-lehden toimituskunta

Päätoimittaja

Jussi Silvonen

Toimituskunta

Toimittajat

Anne Mäkikangas
Miira Niska
Miriam Nokia
Tiina Parviainen
Katarina Pettersson
Helena Päivinen

Katariina Salmela-Aro, psykologian professori, Jyväskylän yliopisto, ja tutkimusjohtaja, Cicero Learning, Helsingin yliopisto. Persoonallisuus- ja kehityspsykologian dosentti. Asiantuntemusalat: motivaatio, siirtymät, pitkittäistutkimus, hyvinvointi, interventiot.

Toimitussihteerit

Heli Anneli Virtanen, FM (suomen kieli, semiotiikka, venäjän kieli ja kirjallisuus), on yrittäjä, joka viimeistelee Psykologia-lehteen hyväksytyt aineistot julkaisukuntoon. Hän työskentelee mm. kustannustoimittajana, kääntäjänä, käsikirjoittajana, oikolukijana ja editoijana.

Taina Schakir on toimittaja ja psykologi ja työskentelee Suomen Psykologisen Seuran kustannusassistenttina.

Taitto ja ulkoasu

Nicolas Schevin (www.el-sphere.com)