Maanantaiblogi

Äitien puheet ja isien teot

"Mitä isot edellä, sitä pienet perässä" - on tuttu sanonta myös suomalaisessa kulttuurissa. Uuden kanadalaisen tutkimuksen mukaan asia ei kuitenkaan ole ihan noin yksinkertainen. Tutkijat kyselivät alakouluikäisten lasten ammattitoiveita ja lasten vanhemmilta sukupuolten tasa-arvosta kotona: kuka tekee kotitöitä ja mitä vanhemmat ajattelevat sukupuolten tasa-arvosta. Ja vaikka aina jaksetaan puhua siitä, kuinka tärkeitä isät ovat pojille, niin tässä niin kuin useissa muissakin tutkimuksissa isät ovat osoittautuneet erityisen tärkeiksi tyttärille.

Tutkimuksessa lasten tulevaisuuden ammattitoiveihin ja näkemyksiin naisten ja miesten tehtävistä yhteiskunnassa olivat yhteydessä äidin tutkimuksessa esittämät näkemykset. Jos äidit kyselylomakkeella kertoivat kannattavansa tasa-arvoista työnjakoa kotona ja uskovansa sekä tyttäriensä että poikiensa menestykseen tulevassa työelämässä, myös heidän lapsensa näyttivät ajattelevan niin. Äidit kannattavat ilmeisesti samoja asioita kotona kuin tutkimuksessa ja lapset tuntuivat olevan hyvin selvillä äitiensä näkemyksistä. Yleensä lapset myös tuntuivat olevan samaa mieltä äitiensä kanssa - ainakin alakouluikäisinä. Perinteisen amerikkalaisen kotiäiti- ajattelun kannattajalla oli siis samalla lailla ajattelevat lapset, joilla oli myös tähän näkemykseen sopivat toiveammatit.

Äitien ajatukset sukupuolten tasa-arvosta näyttivät olevan vaikutuksiltaan sukupuolineutraaleja eli ne olivat yhteydessä samalla tavalla tyttöjen ja poikien toiveammatteihin ja asenteisiin. Isien ajatuksilla ei sensijaan näyttänyt olevan väliä - perinteistä miehen mallia kannattavalla isällä ei ollut samoin ajattelevia poikia eikä tyttäriä. Isien kohdalla lapsille näyttivät puhuvan teot eivätkä sanat. Kotona pienet tytöt huomaavat isiensä puuhat ja kun vanhemmat kantavat vastuuta ja hoitavat kotia, perhettä ja lapsiaan yhdessä, pienet tytöt uskalsivat laajentaa maailmaansa ja toiveammateista löytyi ammattien koko laajaa kirjo - ei vain perinteiset naisten ammattit. Isien teoilla ei näyttänyt olevan samaa vaikutusta poikiin. Se on tietysti harmi, koska soisi poikienkin uskaltavan haaveilla myös perinteisesti naisvaltaisista hoiva-ammateista.

Tutkijat olivat kuitenkin tyytyväisiä edes tähän tulokseen. He toivovat, että isien teot kasvattavat uutta entistä tasa-arvoisempaa sukupolvea. Ajattelisin, että niin Kanadassa kuin Suomessakin äitien näkemyksissä on enemmän vaihtelua kuin teoissa ja isillä taas näkemyksistä huolimatta eroja on edelleen teoissa, joten ei ihme, että niillä on merkitystä. Ja ainakin kesäaikaan monessa perheessä syödään parasta ruokaa, kun isä pääsee grillaamaan!

Artikkelin tiivistelmä