Tieteelliset artikkelit

Yksikammioisen sydänvian omaavien 16–17-vuotiaiden nuorten kognitiivinen suoriutuminen

Yksikammioinen sydänvika (UVH) on synnynnäinen vakava sydänvika. Vasta viime vuosikymmeninä UVH:n omaavien lasten elinennuste on kohentunut leikkaustekniikan kehityttyä. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan ensimmäistä kertaa suomalaisia nuoruusikään selviytyneitä henkilöitä, joilla on UVH. Aiemmat UVH-tutkimukset koskevat pääosin lapsia. Tieto UVH:n omaavien nuorten kognitiivisesta suoriutumisesta on vielä niukkaa. Suomen 16–17-vuotiaiden UVH-joukkoa hyvin edustavilta 19 nuorelta arvioitiin aiempaa yksityiskohtaisemmin kognitiivista suoriutumisprofiilia. Käytössä oli WAIS-IV-, WMS-III-, Trail Making- ja d2-testit sekä sanasujuvuus-tehtävä. Nuoret, joilla on UVH, suoriutuivat viitearvoja heikommin osassa kielellistä ja näönvaraista päättelyä, kielellisen irrallisen aineksen oppimisessa, näönvaraisen aineksen mieleenpalautuksessa sekä toiminnan joustavuudessa. Sen sijaan kielellinen työmuisti, osin episodinen muistisuoriutuminen sekä visuomotorisen toiminnan nopeus vastasi viitearvojen mukaista suoriutumista tai oli sitä parempaa. On suositeltavaa, että mahdollisen kognitiivisen suoriutumisen epätasaisuuden tarkistamiseksi niille, joilla on UVH, tehdään nuoruusiässä riittävän tarkka neuropsykologinen tutkimus. Tieto yksikammioisen sydänvian omaavien nuorten kognitiivisesta suoriutumisesta ja sen epätasaisuuksista on tärkeää, jotta nuoria pystytään tukemaan soveltuvien opinto- ja työelämän polkujen löytämisessä sekä tarvittavien tukitoimien rakentamisessa.

Avainsanat: yksikammioinen sydänvika, neuropsykologinen tutkimus, kognitiivinen suoriutuminen

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.