Sisällysluettelo

Sisällysluettelo (03/2022)

Pääkirjoitus

Kirsi Peltonen, Raija-Leena Punamäki & Mervi Vänskä: Pakolaisuus ja psykologit 182

Tieteelliset artikkelit

Jenni Alisaari & Elina Kilpi-Jakonen: Kuuluvuuden tunne ja poissaolot maahanmuuttotaustaisilla oppilailla 184

Katriina Autio, Nina Liukkonen, Reeta Kankaanpää, Mervi Vänskä, Sanni Aalto, Raija-Leena Punamäki & Kirsi Peltonen: Yhteenkuuluvuus ja mielenterveys maahanmuuttajataustaisilla ja Suomessa syntyneillä nuorilla 204

Mia Huolman: Välttelyn rooli, arviointi ja hoito lasten traumaperäisessä stressihäiriössä: tapaustutkimus 219

Saija-Liisa Kankaanpää, Päivi Korkeala, Pia Solin & Venla Lehti: ”Sanoja ymmärrän, mutta kokonaisuutta en.” Tapaustutkimus ITQ-kyselyn käytöstä pakolaispotilailla 234

Elina Turjanmaa: Pakkomuuttojen ja vainon kokemisen ylisukupolviset jäljet: inkeriläisen toisen ja kolmannen pakkomuuttosukupolven hyvinvointi Suomessa 250

Lectio praecursoria

Felix Nyarko: Sota, stressi ja mielenterveys nuoruusiässä: mielekkyyden, sosiaalisten suhteiden ja emotionaalis-kognitiivisten taitojen merkitys 264

Tapasimme tutkijan

Anu Castaneda 269

Keskustelua

Ferdinand Garoff: Sotakokemukset ja traumatisoituminen 272

Kirjat

Elina Vessonen: Mielen mittarit (Reeta Kankaanpää) 276

English Summaries 279

Kirjoittajat 284