Kirjat

Kirjauutuksia (02/2022)

Kotimaiset

Kallinen, Kati – Pirskanen, Henna: Lasten ja nuorten tutkimushaastattelu. Gaudeamus. Kuinka tutkijan kannattaa lähestyä lapsia ja nuoria haastateltavina.

Hienonen, Ninja – Nilivaara, Päivi – Saarnio, Milja – Vainikainen, Mari-Pauliina (toim.): Laaja-alainen osaaminen koulussa. Ajattelijana ja oppijana kehittyminen. Gaudeamus. Kuinka ajattelua, oppimaan oppimista ja kulttuurista osaamista tulisi opettaa.