Lectio Praecursoria

Hoivatyön eettiset ristiriidat: historiaa ja nykyaikaa?

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.

Artikkeliväitöskirjani aiheena yleistasolla on hoiva, sen oikeudenmukaisuus ja eettiset arvoristiriidat lastensuojelun, vanhustyön ja vuoden 1918 punaorpohuoltoa koskevan historiallisen tapaustutkimuksen piirissä. Olennainen tutkimuksellinen väline on ollut useiden sosiaalipsykologisten teorioiden sekä toiminnanteorian, kehittävän työntutkimusotteen ja infrahumanisaatioteorian toisiaan täydentävin keinoin nähdä syvemmälle hoivan pinnan ilmiöiden taustalle systeemisiin arvoristiriitoihin; taloudellisiin ja myös poliittisiin intressiristiriitoihin ja niiden syihin.

Ensimmäinen osatutkimus tehtiin Helsingin Diakonissalaitoksen sosiaalialan oppilaitoksessa sosiaalikasvattajaopiskelijoiden piirissä Yrjö Engeströmin kehittävän työntutkimuksen innoittamana koulutusinterventiona. Siihen liittyi olennaisesti kohteena olevan lastensuojelun hoivainstituution hahmottaminen toiminnanteoreettisen kolmiokaavion kautta toimintajärjestelmänä osana laajempaa lastensuojelua.

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.