Sisällysluettelo

Sisällysluettelo (04/2021)

Pääkirjoitus

Jussi Silvonen: Avointa vaikuttamista 374

Tieteelliset artikkelit

Anniina Virtanen, Jessica de Bloom & Ulla Kinnunen: Työstä palautumisen kokemusten yhteys arjen kognitiivisiin virheisiin suomalaisilla opettajilla 376

Inka Vaalamo: Trauman ruumiillisuudesta psykoterapiassa 391

Elina Naamanka, Johanna Nukari, Kati Peltonen & Erja Poutiainen: Verkossa suoritettavan aikuislukion opiskelijoiden psyykkisen hyvinvoinnin ja oppimisen haasteet 414

Virpi Ruohomäki, Pia Sirola & Marjaana Lahtinen: Työn sujuminen, tyytyväisyys työympäristöön ja hyvinvointi monitilatoimistossa 433

Lectio praecursoria

Sanna Kinnunen: Mindfulness-, hyväksyntä- ja arvopohjainen interventio työuupumukseen: muutosmekanismit ja yksilöllinen vaihtelu vaikutuksissa 454

Eva Wardi: Hoivatyön eettiset ristiriidat: historiaa ja nykyaikaa? 458

Kirjat  

Camilla Lindholm, Melisa Stevanovic & Elina Weiste (toim.): Joint decision making in mental health: An interactional approach (Miira Niska) 461

Kirjauutuuksia 463

English Summaries 464

Kirjoittajat 468