Tieteelliset Artikkelit

HEXACO-PI-R-persoonallisuuskyselyn suomenkielisen version psykometriset ominaisuudet: komponenttirakenne ja reliabiliteetit

HEXACO-PI-R mittaa persoonallisuutta kuudella pääulottuvuudella (Rehellisyys-Nöyryys, Emotionaalisuus, Ulospäinsuuntautuneisuus, Sovinnollisuus, Tunnollisuus, Avoimuus kokemuksille) ja 25 ala-asteikolla. Kyselyn komponenttirakenne on todennettu aikaisemmissa tutkimuksissa monella eri kieliversiolla. Tässä tutkimuksessa tarkastelimme HEXACO-PI-R:n suomenkielisen version psykometrisiä ominaisuuksia ja komponenttirakennetta laajalla suomalaisella aineistolla. Lopullisessa otoksessa oli 5 724 henkilöä (68.8 % naisia; iän KA = 30.70 vuotta ja KH = 8.27 vuotta). HEXACO-PI-R:n suomenkielisen version psykometriset ominaisuudet olivat pääosin hyväksyttävällä tasolla. Kyselyn rakennetta tutkittiin eksploratiivisella komponenttianalyysilla ja konfirmatorisella faktorianalyysilla, jotka antoivat ristiriitaisia tuloksia. Eksploratiivinen komponenttianalyysi tuki alkuperäistä kuuden komponentin mallia: Jokaiselle pääulottuvuudelle latautui odotetusti neljä ala-asteikkoa, minkä lisäksi ilmeni muutamia ristiinlatauksia. Kyselyn sata väittämää latautuivat myös ala-asteikoille pääosin odotetusti. Selvän poikkeuksen muodostivat Avoimuus kokemuksille -pääulottuvuuden väittämät: nämä latautuivat neljälle komponentille, jotka eivät kuitenkaan vastanneet pääulottuvuuden ala-asteikkoja odotetulla tavalla. Konfirmatorinen faktorianalyysi puolestaan ei antanut tukea kuuden faktorin mallille. HEXACO-PI-R:n suomenkielistä versiota voi suositella käytettäväksi persoonallisuuspiirteiden arvioimiseen tietyin varauksin. Esimerkiksi ala-asteikkojen pisteitä tulisi tulkita harkiten. Jatkossa olisi suositeltavaa tarkastella etenkin suomenkielisen HEXACO-PI-R:n yhteyksiä muihin yleisesti käytettyihin persoonallisuuskyselyihin. Lisäksi tarvitaan lisää tutkimusta kyselyn rakennevaliditeetista.

Avainsanat: HEXACO, persoonallisuus, persoonallisuuden arviointi, piirreteoria, komponenttianalyysi

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.