Tieteelliset Artikkelit

Lasten televisionkatselun rajoittamisen sosiaaliset käytänteet

Lasten mediankäytön valvominen ja rajoittaminen on merkittävä haaste nykyperheissä. Tässä artikkelissa tarkastellaan lasten mediankäytön valvontaa sosiaalisena toimintana, jossa lapsi ja vanhempi ottavat erilaisia valta-asemia neuvotellessaan mediankäytöstä. Aineistona on 26:ssa suomalaisessa perheessä kuvattu videoaineisto, josta on poimittu tilanteet (= 44), joissa vanhempi rajoittaa lapsen mediankäyttöä. Metodina käytetään soveltavaa keskustelunanalyysia. Tulokset osoittavat, miten lasten mediankäytön rajoittaminen on kytköksissä paitsi lasten käyttämiin mediasisältöihin ja käytön määrään, myös lasten sosiaalistamiseen sekä perheen arjen hallintaan. Lisäksi artikkelissa tarkastellaan lasten omaa toimijuutta ja keinoja vastustaa vanhempien valtaa sekä esitetään, miten nämä keinot vaihtelevat iän myötä.

Avainsanat: lasten mediankäyttö, vuorovaikutus, direktiivit, perhe, sosialisaatio

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.