Katsausartikkelit

Neuropsykologisen kuntoutuksen vaikuttavuus lapsilla ja nuorilla – systemaattisten sateenvarjokatsausten yhteenveto

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.

Tässä artikkelissa kootaan yhteen näyttöä neuropsykologisen kuntoutuksen vaikuttavuudesta lapsilla ja nuorilla. Artikkeli liittyy Suomen Psykologiliiton ja Suomen psykologisen seuran Tieteellisen neuvottelukunnan hankkeeseen, jossa laaditaan suosituksia psykologisen työn hyvistä käytännöistä psykologian eri sovellusalueilla. Aikuisten neuropsykologisen kuntoutuksen tutkimusnäyttöä on arvioitu aiemmin. Tämä lapsia ja nuoria käsittelevä artikkeli pohjaa seitsemään systemaattiseen sateenvarjokatsaukseen, jotka käsittelevät kuntoutuksen vaikuttavuutta kielellisissä häiriöissä, teknisen lukutaidon vahvistamisessa, matemaattisten taitojen vahvistamisessa, visuaalisissa ja visuospatiaalisissa vaikeuksissa, muistivaikeuksissa, toiminnanohjauksen vaikeuksissa ja sosiaalisten taitojen vahvistamisessa. Seitsemässä sateenvarjokatsauksessa arvioitiin yhteensä 5 897 systemaattista katsausta tai meta-analyysia, joista mukaan poimittiin yhteensä 165 artikkelia. Tulokset osoittavat, että neuropsykologisen kuntoutuksen kannalta relevantteja interventioita on olemassa runsaasti, mutta niitä on tutkittu tasoltaan vaihtelevasti. Harvoissa laadukkaiksi arvioiduissa tutkimuksissa kuntoutuksella on saatu näyttöä vaikuttavuudesta, mutta monin osin näyttö jää epävarmaksi. Interventioiden lähestymistapoina on kognitiivisten harjoitteiden lisäksi laaja kirjo opettajien ja vanhempien ohjausta, käyttäytymisterapiaa ja muita psykososiaalisia hoitomuotoja. Lasten ja nuorten neuropsykologisen kuntoutuksen suositusteksti on luettavissa toisaalla tässä teemanumerossa.

Avainsanat: neuropsykologinen kuntoutus, lapset ja nuoret, vaikuttavuus, systemaattinen katsaus

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.