Tieteelliset Artikkelit

Ohjauksen vuorovaikutuskäytänteet työterveystarkastuksissa: vertailu ennen koulutusinterventiota ja sen jälkeen

Terveystarkastukset ovat työterveyshuollon keskeinen toimintatapa, joiden tavoitteena on työhön liittyvien sairauksien ja oireiden ehkäiseminen sekä työntekijän terveyden ja työkyvyn tukeminen. Terveystarkastusten tuloksellisuuden kannalta ratkaisevaa on hoitajien ohjausosaaminen. Tutkimus on osa hanketta, jossa työterveyshoitajille toteutettiin lyhyt koulutusinterventio ohjausvuorovaikutustaitojen vahvistamiseksi. Aineistona on 16 videoitua terveystarkastusta kolmelta hoitajalta. Tutkimuksessa tarkastellaan keskustelunanalyysin keinoin, kuinka terveyteen ja työkykyyn liittyvistä suunnitelmista keskustellaan ennen koulutusinterventiota ja sen jälkeen. 

Ennen koulutusinterventiota työterveyshoitajat tyypillisesti topikalisoivat potentiaalisesti ongelmalliset seikat kysymällä ja asiakkaan vastauksen jälkeen siirtyivät neuvon antamiseen. Useimmissa tapauksissa neuvo annettiin asiakkaalle, joka ei ollut edellisessä vuorossaan kuvannut neuvon kannalta relevanttia seikkaa. Intervention jälkeen potentiaalisesti ongelmalliset seikat nostettiin edelleen esille pääasiassa kysymällä, ja asiakkaan vastauksen jälkeen seurasi usein hoitajan neuvo. Neuvot oli kuitenkin useimmiten kohdennettu asiakkaan esille nostamaan ongelmaan. Neuvomisen sijaan työterveyshoitajat myös formuloivat asiakkaiden ongelmalliseksi kokemia tilanteita sekä arvioivat ja validoivat asiakkaiden kuvaamia toimintatapoja. Ohjaustaitojen kouluttaminen näyttäisi siis tekevän neuvonnasta kohdennetumpaa ja asiakkaan kokemat ongelmat paremmin huomioivaa.

Avainsanat: neuvominen, koulutus, terveystarkastus, työterveyshuolto, ohjausvuorovaikutus

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.