Kirjat

Yksinäisyyden yhteiskunnallisia ja psykologisia ulottuvuuksia

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.

Juho Saari (toim.): Yksinäisten Suomi. Gaudeamus, 2016. 376 s.

Yksinäisten Suomi tarkastelee yksinäisyyttä 2010-luvun Suomessa. Teoksessa pureudutaan yksinäisyyteen paitsi yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ilmiönä myös yksilötason kokemuksena ja mielen rakenteissa toteutuvana vuorovaikutuksellisena tilana. Yksinäisten Suomi piirtää kuvan yksinäisyydestä monitieteisenä tutkimuskohteena, jota on mahdollista tutkia erilaisista näkökulmista niin psykologian ja neurotieteen kuin vaikkapa sosiologisen kirjallisuustutkimuksen aineistoja hyödyntäen. Teos koostuu viidestä yksinäisyyden eri puolia tarkastelevasta osasta. Sen alkupuolella käsitellään yksinäisyystutkimuksen perusteita. Teoksen toimittaja Juho Saari kuvaa teoksen ensimmäisessä luvussa monitieteistä yksinäisyystutkimusta, jota havainnollistava kuvio (s. 15) tarjoaa lukijalle kiinnostavan näkymän erilaisia yksinäisyyden muotoja ja kytköksiä sisältävään tutkimuskenttään. Niina Junttila taas esittelee erilaisia yksinäisyyden määritelmiä ja tapoja mitata erityyppisiä yksinäisyyden kokemuksia.

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.