Tieteelliset Artikkelit

Syy–seuraus–vastuu? Seksuaalirikosten osapuolet vastuullisina toimijoina Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksissa

Artikkelissa tarkastellaan sitä, miten vastuuta tuotetaan ja osoitetaan Helsingin Sanomissa julkaistuissa seksuaalirikoksia käsittelevissä mielipidekirjoituksissa. Aineiston 73 mielipidekirjoitusta analysoitiin käyttäen attribuutioteoriaa viitekehyksenä. Kysymme artikkelissa, 1) miten vastuuseen liittyvät käsitykset rakentuvat aineiston teksteissä, joissa tuotetaan syitä ja selityksiä seksuaalirikoksille, 2) kenelle vastuuta osoitetaan sekä 3) miten käsitykset vastuusta vaihtelevat suhteessa siihen, ketä tai keitä pidetään vastuussa tapahtuneesta seksuaalirikoksesta. Kirjoituksissa vastuuta jaettiin pääasiassa tekijälle, uhrille ja yhteiskunnalle sekä yhteiskunnallisille toimijoille. Vastuulliseksi katsottu toimija sekä vastuunottamisen muodot vaihtelivat kronologisesti suhteessa rikoksen eri vaiheisiin. Analyysi osoittaa, että siinä missä tekijän vastuu rajoittuu kirjoituksissa tekohetkeen, uhrille vastuuta osoitetaan niin tekohetkeä edeltävästä, tekohetken aikana tapahtuvasta kuin tekohetken jälkeisestä toiminnasta. Yhteiskunnan pääasiallisena vastuuna pidettiin rikoksentekijän rankaisemista. Oikeudenmukaiseksi koettu rankaiseminen oli myös tehtävä, jossa yhteiskunnan koettiin pahiten epäonnistuneen. Tämän lisäksi yhteiskunnalle osoitettiin vastuuta myös rikosten torjumisesta ja kansalaisten suojelemisesta sekä uhrien auttamisesta.

Avainsanat: seksuaalirikos, vastuu, attribuutioteoria, rikoksen uhri, yhteiskunta

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.