Psykologiassa tapahtuu

Liite 1: Koulun ja oppilaitoksen psykologin konsultoiva työ

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.

Suomessa  Koulun ja oppilaitoksen psykologin konsultoiva työ

Suomalaisessa koulussa tai oppilaitoksessa työskentelevän psykologin työ muodostuu välittömästä asiakastyöstä lasten, nuorten ja perheiden kanssa sekä yhteistyöstä opettajien ja muun koulun tai oppilaitoksen henkilökunnan kanssa. Viimeksi mainittua työtä kutsutaan tässä kirjoituksessa konsultoivaksi työksi. Erityisesti alakoulussa ja muutenkin perusopetuksessa keskeinen työtehtävä on lapsille tehtävät psykologiset tutkimukset, joilla kartoitetaan erilaisia oppimisedellytyksiin sekä lapsen kehitykseen ja perhetilanteeseen liittyviä seikkoja. Yläkoulussa ja erityisesti toisen asteen oppilaitoksissa lisääntyy tarve hoidolliselle ja psykoedukatiiviselle työskentelylle, joka voi tapahtua sekä yksilötasolla että ryhmämuotoisena. Oppilas- ja opiskelijahuoltoryhmien kokoukset sekä muu yhteistyö koulun henkilöstön kanssa ovat keskeinen osa työtä kaikilla kouluasteilla. Työnkuvaan vaikuttavat muun muassa paikalliset olosuhteet ja palvelut, koulujen odotukset sekä psykologin omat valmiudet, kiinnostuksen kohteet ja kokemus. Tässä tekstissä raportoidaan, millä tavoin suomalaisten koulujen ja oppilaitosten psykologien työaika jakaantuu ja millaisia konsultoivia työtapoja käytetään.

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.