Indeksi 2010, 45. vuosikerta

Pääkirjoitus

Kalakoski, V.
Yhteinen työ 
(1, 02–03)

Kalakoski, V.
Työ ja terveys
(2, 114–115)

Kalakoski, V.
Tutkijan kesä 
(3, 214–216)

Kalakoski, V.
Tieteessä tapahtuu 
(4, 298–299)

Kalakoski, V.
Tehtävä psykologeille 
(5-6, 380–381)


Artikkelit

Ahtola, A. & Kiiski-Mäki, H.
Koulupsykologien työ Suomessa – opettajien ja muun oppilashuoltohenkilöstön käsityksiä 
(3, 234–249)

Kokko, K.
Mitä on keski-iän hyvä psykologinen toimintakyky?
(4, 300–315)

Korppi-Tommola, H., Hyvönen, K. & Feldt, T.
Nuorten esimiesten työuraan liittyvät katumukset, niiden arviointi ja yhteydet optimistisuuteen 
(1, 04–21)

Leiman, M.
Mitä Beckin depressioasteikko mittaa 
(1, 22–30)

Lipponen, L., Adje, R., Lastikka, A.-L., Luotola, L., Ojala, M. Hytönen, J. & Keltikangas-Järvinen, L.
Omahoitajakokeilu, päiväkodin melutaso ja lasten sitoutuminen toimintaan 
(4, 316–329)

Malinen, K., Rönkä, A., Auvinen, M. & Punkka, P.
Miten pienten lasten vanhemmat hoitavat parisuhdettaan 
(2, 116–133)

Marttinen, E. &  Salmela-Aro, K.
Nuorten henkilökohtaisten projektien profiilit ja subjektiivinen hyvinvointi 
(5-6, 412–423)

Ranta, M.
Taloudellinen tilanne ja elämäntyytyväisyys siirtymässä aikuisuuteen 
(5-6, 433–447)

Rantanen, M. & Mauno, S.
Auttavatko yksilölliset stressinhallintakeinot työstressin hallinnassa? Laadullinen katsaus 2000-luvun tutkimuksiin
(3, 216–233)

Rehnbäck, K., Keskinen, S. & Keskinen E.
Työntekijöiden esimies-alaissuhteessa toimimiseen liittyvät epäonnistumisattribuutiot työhyvinvoinniltaan erilaisissa yksiköissä 
(2, 134–149)

Salmela-Aro, K.
Suomalaiset nuoret matkalla aikuisuuteen – hyvin- vai pahoinvointia 
(5-6, 382–385)

Salmela-Aro, K. 
Koulu-uupumus sosiaalisessa kontekstissa: koti, koulu ja kaveripiiri
(5-6, 448–459)

Tuominen-Soini, H., Niemivirta, M. & Salmela-Aro, K.
Ajallinen pysyvyys ja sukupuolierot nuorten opiskelumotivaatiossa 
(5-6, 386–401)

Tynkkynen, L.
Nuoren uratavoitteeseen liittyvä sosiaalinen pääoma
(5-6, 424–432)

Vasalampi, K., Nurmi, J.-E., & Salmela-Aro, K.
Sisäisen motivaation ja hyvinvoinnin rooli onnistuneessa koulusiirtymässä
(5-6, 402–411)


Lectio Praecursoria

Hyttinen, P.-L. 
Työterveyspsykologipalveluja ei osata käyttää
(5-6, 460–464)

Lähteenoja, S.
Uusi opiskelija yliopistossa: turisti, tanssipari vai tiedeyhteisön jäsen?
(5-6, 465–469)

Nokia, M., S.
Hippokampuksen theta-aktiivisuuden rooli klassisessa silmäniskuehdollistamisessa kaneilla
(2, 150–153)

Puutio, R.
Muutoskonsultointikeskusteluissa näyttäytyvät auttamistyön haasteet ja dilemmat
(1, 31–37)

Pyykkönen, P.
Merkitysyhteyksien aktivoituminen puhutussa kielessä
(4, 338–343)

Salmitaival, J. 
Tarkkaavaisuuden ja työmuistin verkostot ihmisen aivoissa
(3, 250–253)

Suhonen, K. 
Mitä on hiljainen tieto hengellisessä työssä?
(4, 330–337)


Tapasimme tutkijan

Anu Castaneda
(5-6, 470)

Päivi Helenius
(2, 154)

Katariina Hyvönen
(3, 254)

Iiro Jääskeläinen
(4, 344)

Anja Koski-Jännes
(1, 38)

Matti Laine
(5-6, 471)

Lauri Oksama
(3, 255)

Anu-Katriina Pesonen
(4, 345)

Antti Revonsuo
(2, 155)

Toni Saarela
(1, 39)


Ajankohtaista

Hautamäki, A.
Miten katkaista yli sukupolvien kulkeva kaltoinkohtelun ketju?
(2, 168–173)

Helkama, K.
Aika, arvot ja oikeudenmukaisuus
(2, 156–167)

Jalonen, L.
Valokuvaterapia: kuva tienä tunteisiin ja muistoihin
(1, 81–83)

Suomen psykologiliiton ja suomen psykologisen seuran tieteellinen neuvottelukunta:
Psykologinen työ akuuteissa kriiseissä – suositus käytännöistä
(1, 40–42)

Liite 1: Saari, S. & Hynninen, T.
Kuvaus Suomessa tehtävästä psykologisesta auttamisesta akuuteissa kriiseissä ja traumaattisissa tilanteissa
(1, 43–50)

Liite 2: Vainikainen, M.-P.
Akuutin kriisityön vaikuttavuus tutkimusnäytön valossa
(1, 51–68)

Liite 3: Hynninen, T.
Millaista arviointitietoa suomalaisen kriisityön käytännön toimivuudesta, vaikutuksista ja vaikuttavuudesta on koottu?
(1, 69–80)

Roivainen, Eka
Suomalaisen WAIS-III normien arviointia
(1, 86–89)

Svedholm, A. & Merjonen, P.
Nuorten tutkijoiden syysseminaarissa tietoa Suomen Akatemian rahoituksesta
(1, 84–85)


Keskustelua

Heiskari, P.
Kommentti Eka Roivaisen artikkeliin suomalaisten WAIS-III normien arvioinnista
(1, 90–92)

Juntumaa, R.
Oppiminen ja tunteet psykoterapiassa
(3, 256–259)

Lehto, J. E.
Miten homoseksuaalisuutta kannattaisi tutkia?
(5-6, 472–473)

Leiman, M.
Kliinisen ja tilastollisen päätöksenteon mutkikkaat suhteet
(3, 260–263)

Leskelä, J.
Käyttäytymistieteistä ja sähkön käytöstä
(4, 350)

Lindeman, M.
Intuition ja tieteellisen ajattelun vaativa liitto
(2, 179–181)

Ollinheimo, A.
Kliinisen psykologian tulevaisuudesta
(4, 346–349)

Rusanen, E.
Kommentti Virpi-Maria Hämäläisen, Anna Kouvon ja Maarit Silvénin artikkeliin ”Äiti vai hoitotäti”
(2, 174–175)

Salonen, K.
Ilmastokriisistä muutokseen
(5-6, 477–479)

Stenberg, J.-H.
Kliinisen psykologian murrosvaihe
(2, 182–183)

Silvén, M., Hämäläinen, V.-M. & Kouvo, A. 
Vastine koti- ja päivähoidon vaikutuksia koskevaan kommenttipuheenvuoroon 
(2, 176–178)

Vilkka, H.
Sukupuoli ja seksuaalisuus koskevat kaikkia
(5-6, 474–476)

Toimittajan kommentti: Kliinisen psykologian ristiriitainen tila
(1, 93–95)

Toimittajan kommentti: Oppimisen psykologian villi länsi
(2, 184–186)

Toimittajan kommentti: Onhan se periaatteessa tärkeää, mutta…
(3, 264–266)

Toimittajan kommentti: Terveyttä kirjoittamisesta
(4, 352–353)

Toimittajan kommentti: Ekologinen älykkyys
(5-6, 480–482)


Toimintasuunnitelma

Suomen psykologisen seuran toimintasuunnitelma
(3, 267–269)


Ajankohtaista toimituksesta

Mikä on suomen tieteet tila ja taso?
Onnea Ylioppilaille!
Lewinistä eteenpäin
Positiivisen psykologian palkittu
Psykologia-lehti Psykologiliiton jäsenten silmin
Ihmisten edessä ja parissa
Sokeilla parempi hajuaisti
Tietoinen läsnäolo, ilmastonmuutos ja e-kirja: Psykologia-lehti Frankfurtin kirjamessuilla
Toimitus suosittelee
(1, 96–106)

Oppivat aivot
DSM-V tulee. Oletko valmis?
Maahanmuuttajat sitoutuneita työhön
Ruuasta, nuorista miehistä ja armeijasta
Raskaus ja muistihäiriöt
Varhaisaikuisuuden mielenterveys ja hyvinvointi
Konsensus nuorten hyvin- ja pahoinvoinnista?
Nuoruuden kiintymyskäyttäytyminen
Toimitus suosittelee
(2, 187–197)

Ei kotietua Davis Cupissa
Beslanin lapset
Työterveyttä työttömille
WAIS-III ja sosiaalinen kognitio
Hyvä kognitiivinen perustaso suojaa neuropsykologisilta häiriöiltä MS-taudissa
Maahanmuutto sosiaalipsykologian silmin
Lapsuuden vangit ja vartijat
Tuliaisia Ruotsista
Uusi SKIDI-KIDS tutkimusohjelma edistämään lasten ja nuorten hyvinvointia
Kiinalainen johtamistapa
Sukupuolella on väliä
Vauvat tunnistavat ilmeitä
Toimitus suosittelee
(3, 270–283)

Tekstiviestit avuksi kuntoutukseen?
Naiset johtokunnassa
Masennuksesta työhön
Piirtely virkistää muistia
Suomen psykologisen seuran hallitukselta
Sukupuoli ja ADHD
Euroopan positiivista psykologiaa
Isovanhempien panos
Seminaari poluista aikuisuuteen
Opiskelijat väkivallan kohteena
Toimitus suosittelee
(4, 354–365)

Lapsuus Malawissa
Psykologian antipastot Torinossa
Hupia kerrakseen
Gelatofobia
Onnellinen planeetta 2.0
Vaikuttaako ensimmäisen lapsen temperamentti toisen lapsen hankintaan?
Lapset kokevat kipeimmin
Suomalainen vallankäyttäjä hyvin koulutettu pääkaupunkiseudulla asuva mies
Ovatko miehet rationaalisempia kuin naiset?
Oppiminen stressittä
Viinatädin opetukset
Toimitus suosittelee
(5-6, 483–493)


Kirja-arviot

Alm, E.
Mistä työhyvinvointi syntyy?; Bloom, R. & Hautaniemi, A. (toim.): Työelämä muuttuu, joustaako työhyvinvointi? 
(3, 284–285)

Brattico, P.
Tietoisuuden arvoituksia; Revonsuo, A.: 
Consciousness. The Science of Subjectivity
(5-6, 502–503)

Halme, S.
Eksistentialismia Muumilaaksosta; Laajarinne, J.: Muumit ja olemisen arvoitus 
(1, 107–108)

Halme, S.
Manian ja masennuksen ristiaallokossa; Kristeri, I.: Manian varjossa. Kun perheenjäsenellä on psyykkinen sairaus
(3, 285–286)

Hannonen, H.
Haasteita esimiehille; Kess, K. & Kähönen M.: Häirintä työpaikalla. Työpaikkakiusaamisen selvittäminen ja siihen puuttuminen. 
Seppänen-Järvelä R. & Vataja K. (toim.): Työyhteisö uusille urille. Kehittäminen osaksi arjen työtä 
(5-6, 494–495)

Jalonen, L.
Digikulttuurin terävä kriitikko; Lanier, J.: Et ole koje. Manifesti
(5-6, 496–497)

Keskinen, S.
Aikuisten opettamisen iloja; Pruuki, L.: Ilo opettaa. Tietoa taitoa ja työkaluja
(5-6, 508–509)

Lehtonen, J.
Näkökulmia seksuaalisuuteen ja sukupuoleen; Lehto, J. E. & Kovero, C.: Homoseksuaalisuus tieteen näkökulmasta ja miesten kertomana sekä Vilkka, H.: Sukupuolen ja seksuaalisuuden kohtaaminen (4, 369–371)

Lipsanen, J.
Sadetanssi ja muita tilastollisia menetelmiä; Törmäkangas K. & Törmäkangas T.: Osioanalyysi testien arvioinnissa;
Ketokivi, M.: Tilastollinen päättely ja tieteellinen argumentointi
(5-6, 498–499)

Miettinen, H.
Psyykkisiä romahduksia taiteen äärellä; Kortelainen, A.: Hurmio
(3, 287–288)

Miettinen, H.
Tarinallinen ihminen; Ihanus, J.: Sanat että hoitaisimme. Terapeuttinen kirjoittaminen
(4, 366–367)

Pälkäs, O.
Psykiatrian kriisissä; Putkonen, H., Tenhovirta, K. & Holma, J. (toim.): Kuiskaa kovaa. Keskustelua psykiatriasta
(5-6, 500–501)

Raitanen, T. & Pohjalainen H.
Voimaa muistoista; Hohenthal-Antin, L.: Muistot näkyviksi. Muistelutyön menetelmiä ja merkityksiä
(2, 198–199)

Salonen, M.
Mistä on hyvät koulut tehty?; Saloviita, T. (toim.): Meidän koulu – keinoja työrauhan ja hyvän ilmapiirin saavuttamiseen
(3, 288–289)

Salminen, S.
Monta on miestä, monta on laulua…; Colliander, A. Ruoppila, I. & Härkönen, L.-K.: Yksilöllisyys sallittu. Moninaisuus voimaksi työpaikalla
(3, 291–292)

Sipponen, M.
Työpaikan psykologinen terveys; Brough, P., O’driscoll, M., Kalliath, T., Cooper, C. L. & Poelmans, A. Y.: Workplace Psychological Health. Current Research and Practice
(3, 290–291)

Talvitie, V.
Onko materialismi mielenfilosofiassa vain trendi?; Coons, R. C., Bealer, G. (toim.): The Waining of Materialism
(4, 367–369)

Tikkanen, S.
Asiantuntijakeskeistä psykoterapiaa; Saarinen, M.: Psykoterapiaan?; Tamminen, T. (toim.): Psykoterapiat
(5-6, 506–507)

Vesterinen, M.
Tavallinen nuori on aika normaali; Sinkkonen, J.: Nuoruusikä. Miten lapsesta tulee nuori aikuinen
(5-6, 504–505)


Rekisteri 2009

Psykologian Pro Gradu-tutkielmat, lisensiaatintyöt ja väitöskirjat 2009
(2, 201–209)


English summaries

English Summaries
(1, 111)

English Summaries
(2, 210–211)

English Summaries
(3, 294–295)

English Summaries
(4, 374–375)

English Summaries
(5-6, 512–518 )