Indeksi 2012, 47. vuosikerta

Pääkirjoitus

Mähönen, T. A.
Odotuksia, toivomuksia, kiitoksia
(1, 2–3)

Mähönen, T. A.
Vuorovaikutuksen ammattilaisia
(2, 82–83)

Mähönen, T. A.
Kammioista kentille ja takaisin
(3, 170–171)

Mähönen, T. A.
Kissanhännänvetoa
(4, 250–251)

Mähönen, T. A.
Juhlatunnelmissa
(5–6, 332–333)


Tieteelliset artikkelit

Artkoski, T., Kuusisto, K. & Saarnio, P.
Terapeutin vaikutus päihdehoidon toimivuuteen.Systemoitu katsaus 2000-luvun tutkimuksiin
(1, 38–55)

Haukkala, A., Hankonen, N. & Konttinen, H.
Sosiaalipsykologia terveyskäyttäytymisen tutkimuksessa
(5–6, 396–409)

Inkinen, M., Mikkonen, J., Heikkilä, A., Tukiainen, M. & Lindblom-Ylänne, S.
Aikaansaamattomuuden psykologiaa
(3, 172–181)

Jaakkola, I., Kanerva, K. & Kyttälä, M.
Lasten työmuistin kehitys ja arviointimenetelmät
(4, 252–266)

Kinnunen, S., Mäkikangas, A., Mauno, S. & Rantanen, J.
Työssä koetun tarmokkuuden, uupumusasteisen väsymyksen ja palautumisen väliset yhteydet työviikon aikana
(2, 84–102)

Nukari, J., Poutiainen, E., Nybo, T., Hämäläinen, P. & Kalska, H.
Neuropsykologisen kuntoutuksen vaikuttavuus
(3, 182–202)

Portman, A. & Vainio, A.
Saako noin toimia? Legitimointi ryhmäilmiönä
(5–6, 348–356)

Rakkolainen, M.
Motivoivan haastattelun toteutuminen päihdehoidon ensitapaamisissa
(1, 4–19)

Rakkolainen, M. & Ehrling, L.
Reflektointi taitona ja tekniikkana motivoivassa haastattelussa
(1, 20–37)

Sakki, I. & Cottier, P.
Kansakunnan sosiaalipsykologiaa – sosiaalisen konstruktionismin näkökulma
(5–6, 369–382)

Seppälä, T., Olakivi, A. & Pirttilä-Backman, A.-M.
Luottamus ja sosiaalipsykologisen selittämisen tasot
(5–6, 334–347)

Silfver-Kuhalampi, M. & Helkama, K.
Syyllisyys, häpeä ja arvot erilaisissa kulttuureissa
(5–6, 383–395)

Solares, E. & Liebkind, K.
Ryhmienväliset ennakkoluulot ja niihin vaikuttaminen
(5–6, 357–368)

Tamminen, S., Raita, E., Lehtinen, V., Silfverberg, S. & Ravaja, N.
Teknologian sosiaalipsykologinen tutkimus
(5–6, 410–422)

Valkonen, J., Hänninen, V. & Lindfors, O.
Maskuliinisuus miesten masennustarinoissa
(4, 267–279)

Virtanen, M. & Korpela, K.
Elämäntilannetekijöiden yhteys mielipaikassa koettuihin elpymistuntemuksiin
(2, 103–115)


Lectio praecursoria

Hankonen, N.
Millaiset psykososiaaliset prosessit johtavat elämäntapamuutoksen onnistumiseen?
(2, 116–120)

Malinen, K.
Parisuhteen laatu ja hoitaminen sekä vanhemmuus pikkulapsiperheissä
(3, 203–207)

Merjonen, P.
Vihamielisyys – geenit, varhainen kotiympäristö ja sydän- ja verisuonitautiriski
(2, 121–125)

Paakkonen, T.
Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujärjestelmä vaikeahoitoisuuden näkökulmasta
(4, 283–285)

Pyysiäinen, J.
Yrittäjämäistä toimijuutta rakentamassa. Sosiaalipsykologinen näkökulma yrittäjyysdiskurssiin maatilakontekstissa
(4, 280–282)

Saaranen-Kauppinen, A.
Käsitykset sosiaalisista taidoista tekniikan alalla
(5–6, 428–430)

Salo, S.
Parisuhdeongelmat ja lasten psyykkinen hyvinvointi: kaksi tutkimusnäkökulmaa
(1, 56–59)

Yijälä, A.
Vapaaehtoisten maahanmuuttajien pre-akkulturaatio
(5–6, 423–427)


Tapasimme tutkijan

Kimmo Alho
(3, 208)

Heikki Hämäläinen
(2, 126)

Marjaana Lindeman
(1, 60)

Jan-Erik Lönnqvist
(4, 286)

Marko Manninen
(4, 287)

Rauni Myllyniemi
(5–6, 432)

Mikko Peltola
(1, 61)

Raija-Leena Punamäki
(2, 127)

Kullervo Rainio
(5–6, 431)

Annamari Tuulio-Henriksson
(3, 209)


Psykologiassa tapahtuu

Ahtola, A. & Kontturi, M.
Testiteknikosta hyvinvoinnin edistäjäksi? Psykologin työ koulutulokkaiden kanssa
(4, 288–293)

Heinonen, E.
Tutkimuksen hypermarketti
(2, 131–133)

Helkama, K., Pirttilä-Backman, A.-M. & Liebkind, K.
Sosiaalipsykologia 50 vuotta
(5–6, 433–440)

Holopainen, P.
Musiikkiemootiot ja elämänkaari
(4, 294–296)

Peltoniemi, S.
Eläinten inhimillistämisestä
(4, 297–300)

Polisenska, V.
Psykologian hyödyntäminen EU:n poliittisessa päätöksenteossa
(1, 62–63)

Ranta, M.
NuTu:n seminaari: Mitä vaaditaan hyvältä tutkijalta
(2, 128–130)

Suomen Psykologiliiton ja Suomen psykologisen seuran Tieteellinen neuvottelukunta:
Neuropsykologinen kuntoutus – suositus hyvistä käytännöistä aikuispotilailla
(3, 210–212)

LIITE 1.: Nukari, J., Poutiainen, E., Nybo, T., Hämäläinen, P. & Kalska, H.
Kuvaus aikuisten neuropsykologisen kuntoutuksen käytännöistä
(3, 213–219)


Keskustelua

Harjunen, V., Halmesvaara, O. & Annala, M.
Kohti monipuolisempaa suomalaista sosiaalipsykologiaa?
(5–6, 444)

Hänninen, V.
Vastaanottaja: Sosiaalipsykologia, Helsinki
(5–6, 442)

Leinonen, E. & Lampinen, A.
Viriiliä vuosikymmentä!
(5–6, 443)

Lund, P.
Miksi rahapelikeskustelut päättyvät niin lyhyeen?
(2, 134–135)

Pajula, M.
Peliongelmaa voidaan ja pitää hoitaa – psykologeja kaivataan mukaan peliongelman ehkäisyn ja hoidon kehittämiseen
(4, 301–302)

Rinkinen, H.
RAY:n vastine Psykologia-lehden toimittajan kommenttiin
(1, 64–65)

Ruusuvuori, J.
Tampereen yliopiston sosiaalipsykologian oppiaine onnittelee
(5–6, 441)

Toimittajan kynästä: Äly älä jätä
(1, 66–67)

Toimittajan kynästä: Inhimillinen virhe
(2, 136–137)

Toimittajan kynästä: Miksi muisti ei heikkenekään?
(3, 220–222)

Toimittajan kynästä: Kannattaako työntekijöiden kouluttaminen?
(4, 303–305)

Toimittajan kynästä: Voiko psykologiassa todistaa mitä tahansa?
(4, 306–307)

Toimittajan kynästä: Psykologian tila ja taso
(5–6, 445–447)


Toimintasuunnitelma

Suomen psykologinen seura ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2012
(3, 223–225)


Ajankohtaista toimituksesta

Ei paniikkia!
Bloggaaminen tekee teinille hyvää
Googlen kalenteri kuntoutuksen apuvälineenä
Aikuisuudet siirtymät ja hyvinvointi
Onnea ylioppilaille!
Vanhemmat nuorten aikuisten elämässä
Parkinsonin tauti ja kognitiiviset häiriöt
Laihdu vartissa – kirjoittamalla
Toimitus suosittelee
(1, 68–76)

Miten luoda luottamusta työpaikoille?
Psykologista personal traineriksi?
Elämänkulku ja kehitysvammaisuus
Kuka jatkaa työssä?
Tekstarikiusa
Tahdonvoimaa
Väärää kokeellista positiivista psykologiaa?
Vakava munuaistauti masentaa
Toimitus suosittelee
(2, 138–145)

Eläimet työssä
Hankala tinnitus häiritsee oppimista
Tutkimusaineistoa koulusta?
Kaksi tarinaa
Toisten asemaan asettumisen mittari
Ennustaako lasten piiskaus ongelmakäyttäytymistä?
ADHD-seniori muistiklinikalla
Luokka puheenaiheena
Psykologia-lehti mukana Psykologia 2012 –kongressissa
Toimitus suosittelee
(3, 226–235)

Mindfulness-harjoituksia tuleville äideille
Huono kopio?
Mitä mutkikkaampi rituaali, sitä parempi
Suomen psykologisen seuran hallitukselta
Oletko eroamassa? Ole lempeä itsellesi
Miksi emme osaa ennustaa tunteitamme?
Ole oma itsesi vai ole normaali?
Heikommat kognitiiviset kyvyt yhteydessä rasismiin
Esikoululaisten väärät uskomukset
Isän odotukset ja nuorten itsetunto
Toimitus suosittelee
(4, 308–318)

Mikä tutkijoita liikuttaisi?
Keskustelua geenien ja ympäristön vuorovaikutuksesta
Kasvattaako armeija pojista miehiä?
Kannattaako opiskelijoiden testaaminen?
Omasta elämästä kirjoittaminen vähentää ikääntyneiden masennusoireita
Naisjohtajuus Turkissa
Fyysinen pätevyys ja tovereiden suosio
Keski-iän stressi lisää dementian riskiä
Amfetamiinia skitsofreniaan?
Pallo haltuun puristellen
Psykoosilääkitys – pitäisikö potilaan saada päättää?
Toimitus suosittelee
(5–6, 448–459)


Kirjat

Helkama, K.
Sosiaalipsykologian uusia oppikirjoja;
Hewstone, M., Stroebe, W. & Jonas, K. (toim.): An introduction to social psychology; Larsen, K., Ommundsen, R. & van der Veer, K.: Being human: Relationships and you. A social psychological analysis; Suoninen, E., Pirttilä-Backman, A.-M., Lahikainen, A. R. & Ahokas, M.: Arjen sosiaalipsykologia
(5–6, 460–462)

Honkinen, A.
Laatuvaatimuksia lasten päivähoidolle;
Keltikangas-Järvinen, L.: Pienen lapsen sosiaalisuus; Kanninen, K. & Sigfrids, A.: Tunne minut! Turva ja tunteet lapsen silmin
(4, 322–323)

Jehkonen, M.
Kliininen neuropsykiatria;
Juva, K., Hublin, C., Kalska, H., Korkeila, J., Sainio, M., Tani, P. & Vataja, R. (toim.): Kliininen neuropsykiatria
(3, 240–242)

Järnefelt, H.
Apua unettomuuteen;
Kajaste, S. & Markkula, J.: Hyvää yötä. Apua univaikeuksiin
(2, 153)

Kauranen, V.
Itsehallintaa päivähoitoikäisille;
Aro, T. & Laakso, M.-L. (toim.): Taaperosta taitavaksi toimijaksi. Itsesäätelytaitojen kehitys ja tukeminen
(3, 239)

Miettinen, A.
Ruumiillista mieltä luotaamassa;
Damasio, A.: Itse tulee mieleen. Tietoisten aivojen rakentaminen; Lehtonen, J.: Tietoisuuden ruumiillisuus. Mieli, aivot ja olemassaolon tunne
(3, 243–244)

Miettinen, H.
Haukku tekee haavan;
Lidman, S.: Häpeä! Nöyryyttämisen ja häpeämisen jäljillä
(2, 152)

Mäntymaa, K.
Yksilöllisyys, identiteetti ja persoonallisuustyylit;
Arciero, G. & Bondolfi, G.: Selfhood, Identity and Personality Styles
(2, 150–151)

Pälkäs, O.
Sattuu joka sopukkaan;
Granström, V.: Kipu ja mieli
(3, 237)

Salminen, S.
Meillä kaikki hyvin?;
Eisenberger, R. & Stinglhamber, F.: Perceived organizational support. Fostering enthusiastic and productive employees
(5–6, 463)

Salminen, S.
Universaaleja arvoja etsimässä;
Schwartz, S. H.: Kulttuuriset arvo-orientaatiot. Kansallisten erojen luonne ja seuraukset
(3, 236–237)

Sipponen, M.
Aivot ja stressi;
Conrad, C. D. (toim.): The Handbook of Stress. Neuropsychological Effects on the Brain
(2, 148–149)

Turunen-Tuulos, S.
Skeematerapiaa arkikäyttöön;
Takanen, K.: Tunne lukkosi. Vapaudu tunteiden vallasta
(3, 238–239)

Valkonen, H.
Näyttöön perustuva vuorovaikutus;
Norcross, J. C. (toim.): Psychotherapy relationships that work: Evidence-based responsiveness
(2, 146–147)

Valtonen, J.
Järkyttävä, järjetön aivoihastuksemme;
Decety, J. & Cacioppo, J. T. (toim.): The Oxford handbook of social neuroscience; Todorov, A., Fiske, S. T. & Prentice, D. A. (toim.): Social neuroscience. Toward understanding the underpinnings of the social mind
(5–6, 464–465)

Valtonen, J.
Mediapsykologit ilman rajoja;
Brewer, G. (toim.): Media Psychology
(4, 320–321)

Kirjauutuuksia
(2, 154–155)
(3, 245)
(4, 324–325)
(5–6, 466–467)


Psykologian rekisteri 2011

Pro gradu -tutkielmat, lisensiaatintyöt, väitöskirjat

(2, 156–165)


English Summaries

English summaries

(1, 77–79)
(2, 166–167)
(3, 246–247)
(4, 326–327)
(5–6, 468–474)