Maanantaiblogi

Hyvä paha ruutuaika

Aikoinaan pelättiin sarjakuvien ja television katselun huonoa vaikutusta. Viime vuosina on keskusteltu ja tutkittu aktiivisesti, olisiko syytä patistaa lapset tietokoneen, tabletin ja älypuhelimen äärestä luontoon ja ihmisten pariin.

Vanhemmat, kasvattajat, tutkijat ja opettajat ovat huolissaan siitä, miten jatkuva television, tietokoneen ja älypuhelimen läsnäolo vaikuttaa lapseen. Tuoreessa tutkimuksessa Computers in Human Behavior lehdessä asiaa tarkasteltiin sosiaalisten taitojen näkökulmasta UCLA:n professorin Patricia Greenfieldin johdolla.

Tutkimus vei kuudesluokkalaiset viideksi päiväksi ulkoilmaleirille ilman elektronisia laitteita. Viikon jälkeen lasten kyky tunnistaa ihmisten kasvoilta emootioita tai muita sanattomia viestejä oli parantunut. Tutkijat tulkitsivat tulosten kertovan siitä, että emootioiden tunnistamisen taito kehittyy ja pysyy yllä kun työskennellään yhdessä kasvokkain; jatkuvasti tulkiten toisten ilmaisuja, äänensävyjä ja eleitä. Sosiaaliset taidot vaativat siis ylläpitoa, jotta ne eivät rapistuisi. Hyvä uutinen on se, että sosiaalisia taitoja saatiin kohennettua melko lyhytaikaisella harjoituksella.

Huoli lasten liiasta teknologian käytöstä kiteytyykin tämänhetkisen keskustelun perusteella siihen, että jatkuva tekstailu, pikaviestittely ja pelaaminen vähentää sosiaalisten taitojen oppimisen kannalta keskeistä kasvokkain olemisen aikaa. On myös vahingollista, jos lapset laittavat itsensä esille nolostuttavilla ja mahdollisesti vaarallisilla tavoilla. Lapset eivät tule välttämättä ajatelleeksi, että kaikkia kuvia ja videoita ei kannata ladata internetiin, koska niitä on käytännössä mahdotonta saada sieltä pois. Seurauksena voi olla esimerkiksi pitkään kestäviä kiusaamistilanteita.

Mitä sitten on hyvä ruutuaika? Kyse on siitä, miten tietotekniikka käytetään, kuinka paljon ja mihin tarkoitukseen, jatkaa psykologian professori Patricia Greenfield UCLA:sta. Hyvää ruutuaikaa on esimerkiksi tietokoneen käyttäminen esseiden kirjoittamisessa, tekstinkäsittelyohjelma voi olla apua oikeinkirjoituksessa ja kieliopissa, hakukoneilla voi selvittää ja tutkia asioita ja oppimispelit voivat auttaa ja innostaa oppimisessa. Hyvä ruutuaika ei vie aikaa yhteiseltä tekemiseltä kasvokkain vaan korvaa ennemminkin kynän ja paperin kanssa tekemistä. Tätä seikkaa tutkijat haluavat tähdentää myös kouluille, joihin teknologia tulee yhä laajemmin: Teknologia on hyvä ja tärkeä asia, mutta pitää varmistaa, ettei se vie kaikkea aikaa muulta tärkeältä ja hyvältä, kuten koulun tarjoamalta mahdollisuudelta olla yhdessä muiden kanssa.

Lähteenä NPR:n blogit elokuulta ja syyskuulta.