Ajankohtaista

Suomen Psykologisen Seuran hallitus on valinnut Psykologia-lehden 2018 parhaita artikkeleita kaksi. Ne ovat Merja Hietalahden, Klaus Helkaman ja Katja Kokon artikkeli ”Henkisyysarvo, perimmäisten kysymysten pohdinta ja henkinen hyvinvointi keski-iässä”, joka on julkaistu Psykologia-lehdessä 1/2018, sekä Tuomo Virtasen, Kaisa Haverisen ja Markku Leskisen artikkeli ”Rakenneyhtälömallinnuksen menetelmällisiä ja käsitteellisteoreettisia lähtökohtia käyttäytymistieteellisessä tutkimuksessa”, joka on julkaistu Psykologia-lehden numerossa 4/2018.

Suomen Psykologisen Seuran hallitus on myöntänyt Psykologia-lehden vuoden 2017 artikkelipalkinnon Tampereen yliopiston tutkijaryhmälle artikkelista ”Yksin jääminen satuttaa – katsaus kokeelliseen ostrakismitutkimukseen”.

Lue lisää