Sisällysluettelo

Sisällysluettelo (01/2022)

Pääkirjoitus

Jussi Silvonen: Terapeuttinen tieto 2

Tieteelliset artikkelit

Iida Heikkinen, Annamari Järviniemi, Aarno Laitila & Kirsti Kumpulainen: Perheterapeuttisen muutoksen moniulotteisuus ja sen tunnistamisen menetelmälliset haasteet 4

Timo Sampolahti & Aarno Laitila: Bruce Wampoldin psykoterapian kontekstuaalinen psykoterapia-ajattelu: kohti psykoterapian metamallia? 22

Jenni Vähäsarja, Ronja Leino, Petri Karkkola & Taina Hintsa: Ylisitoutumisen yhteydet työuupumukseen ja sen osatekijöihin luokanopettajilla 36

Jonna Korhonen & Miira Niska: ”Mä meen mukaan siihen mikä kiinnostaa”: toimijuuden rakentuminen maisteriopiskelijoiden urasuunnittelupuheessa 51

Lectio praecursoria

Mira Helimäki: Perheterapiaan osallistuva lapsi – kohti dialogista vuorovaikutuskumppanuutta 66

Keskustelua

Aino Juusola & Julia Korkman: Oikeutta omalla kielellä? Kartoitus tulkkauksen laadusta ja kehitystarpeista lapsirikostutkinnassa 70

Kirjat

Tuukka Kaidesoja, Tomi Kankainen & Petri Ylikoski (toim.): Syistä selityksiin. Kausaalisuus ja selittäminen yhteiskuntatieteissä (Mari Kukkamäki) 77

Kirjauutuuksia 79

English Summaries 80

Kirjoittajat 84