Sisällysluettelo

Sisällysluettelo (06/2021)

Pääkirjoitus

Heta Tuominen, Riikka Mononen & Markku Niemivirta: Hyvä, paha matematiikka 546

Tieteelliset artikkelit

Heta Tuominen, Markku Niemivirta, Johan Korhonen, Anna Tapola & Riikka Mononen: Matemaattisten taitojen ja motivaation profiilit ensimmäisen luokan oppilailla 548

Tomi Kärki, Jake McMullen, Hilma Halme, Saku Määttä, Erno Lehtinen & Minna Hannula-Sormunen: Pelaamalla kohti joustavaa rationaalilukukäsitettä 567

Jonna Pulkkinen & Jenna Hiltunen: Asenteiden, motivaation, sukupuolen ja matematiikan osaamisen yhteydet Suomen PISA 2018 -tutkimuksessa 584

Markku Niemivirta, Antti-Tuomas Pulkka, Anna Maria Rawlings, Anna Tapola & Heta Tuominen: Kiinnostus ja kuormitus lukion matematiikan opinnoissa 600

Lectio praecursoria

Heidi Hellstrand: Utvecklingen av grundläggande matematiska färdigheter – identifiering av och stöd för barn i risk för inlärningssvårigheter i matematik 617

Anu Tuominen: Interventiotutkimus kolmasluokkalaisten murtolukujen oppimisesta: ”Ylhäällä olevat vaan plussataan” 622

Laia Saló i Nevado: Ongelmanratkaisu ja matematiikan käyttö työssä: maanviljelijöiden ja puuseppien työtä tarkkailemassa 627

Tapasimme tutkijan

Johan Korhonen 633

Pirjo Aunio 634

Keskustelua

Jouni Pursiainen, Satu Kaleva, Jenni Kunnari & Hanni Muukkonen: Lukio, valintoihin liittyvä stressi ja matematiikka 635

Samuli Siltanen: Sovelletun matematiikan hurma 642

Juuso Henrik Nieminen: Kissa pöydälle: matematiikan arviointi ja sisäinen motivaatio 644

Marika Toivola: Kannanotto formatiivisen matematiikan arvioinnin puolesta 650

English Summaries 656

Indeksi 660

Kirjoittajat 664