Kirjoittajat

JESSICA DE BLOOM, PhD
dosentti, akatemiatutkija
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Tampereen yliopisto;
associate professor,
Rosalind Franklin fellow
Groningenin yliopisto
Alankomaat

Lue lisää