Kirjat

Sosiaalinen osallisuus, eli tunne yhteisöön kuulumisesta ja päätöksiin vaikuttamisesta, on yleisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa tunnustettu arvo. Asiakasosallisuuden lisääminen on myös sote-uudistuksen keskeisiä tavoitteita. Sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjillä on oikeus osallistua omaa hoitoaan koskeviin päätöksiin, mutta osallisuus nähdään myös laadukkaan hoidon edellytyksenä. Osallisuus on yhdistetty muun muassa hoitoon sitoutumiseen sekä asiakastyytyväisyyteen. Osallisuuteen kuitenkin liittyy myös monenlaisia haasteita, joista keskustelluimpia on lääkärin hoitosuosituksesta kieltäytyminen.

Lue lisää

Kirjat

Brunila, Kristiina – Harni, Esko – Saari, Antti – Ylöstalo, Hanna (toim.): Terapeuttinen valta – onnellisuuden ja hyvinvoinnin jännitteitä 2000-luvun Suomessa. Vastapaino. Katsaus terapeuttisen vallan tutkimukseen.

Jaakkola, Leena – Bärlund, Jan-Eric – Nylund-Kalli, Carita – Rossi, Susanna: Tunnefokusoitu psykodynaaminen lyhytpsykoterapia. Duodecim. Tunteisiin fokusoivan psykodynaamisen lyhytpsykoterapian käytännönläheinen esittely.

Lue lisää