Lectio Praecursoria

Edullisen terveydenhuollon tarjoaminen on yksi keskeisimmistä pilareista suurimmassa osassa kehittyneitä hyvinvointivaltioita – ja itse asiassa fundamentaalinen osa kansallista identiteettiämme näiden valtioiden kansalaisina. Viimeisimmät Lontoon olympialaiset osoittivat tämän vakuuttavasti käytännössä. Viime vuosikymmenten aikana väestön ikääntyminen ja kroonisten sairauksien lisääntyminen ovat kuitenkin johtaneet terveydenhuollon ja sen ylläpidon kysynnän kasvuun, mikä on kiihdyttänyt terveydenhuollon kokonaiskustannusten kasvua. Tieteen ja teknologian kehitys kiihdyttää kustannusten kasvua entisestään lisäämällä hoidon sekä kalliiden diagnostiikoiden tarjontaa. Samanaikaisesti näiden hyvinvointivaltioiden bruttokansantuote on pysähtynyt tai kasvanut hitaammin kuin tämä kustannusten kasvu.

Lue lisää