Sisällysluettelo

Sisällysluettelo (02/2021)

Pääkirjoitus

Kati Rantanen, Annamari Tuulio-Henriksson & Tiina Parviainen: Käytännön kokemuksista tutkittuun tietoon 106

Tieteelliset artikkelit

Laura Hokkanen, Marja Laasonen, Liisa Klenberg, Kaisa Peltomaa & Vesa Närhi: Lasten neuropsykologinen kuntoutus Suomessa – kyselytutkimus tekijöistä, sisällöistä ja käytännöistä 108

Katsausartikkelit

Laura Hokkanen, Marja Laasonen, Liisa Klenberg, Tuire Koponen, Kaisa Peltomaa, Vesa Närhi & Kuntoutuksen vaikuttavuustyöryhmä (KVT): Neuropsykologisen kuntoutuksen vaikuttavuus lapsilla ja nuorilla – systemaattisten sateenvarjokatsausten yhteenveto 131

Katja Mäkiluoma, Kaisa Peltomaa & Kuntoutuksen vaikuttavuustyöryhmä (KVT): Neuropsykologisen kuntoutuksen vaikuttavuus lasten ja nuorten sosiaalisten taitojen vahvistamisessa – systemaattinen kirjallisuuskatsaus 145

Salla Saarela, Kaisa Peltomaa & Kuntoutuksen vaikuttavuustyöryhmä (KVT): Neuropsykologisen kuntoutuksen vaikuttavuus lasten teknisen lukutaidon vahvistamisessa – systemaattinen kirjallisuuskatsaus 164

Laura Ermi, Tuire Koponen & Kuntoutuksen vaikuttavuustyöryhmä (KVT): Matemaattisten oppimisvaikeuksien kuntoutus: sateenvarjokatsaus tutkimusnäyttöön 182

Hanna Suominen, Liisa Klenberg & Kuntoutuksen vaikuttavuustyöryhmä (KVT): Neuropsykologisen kuntoutuksen vaikuttavuus lasten ja nuorten visuaalisen ahmottamisen vaikeuksissa 200

Kaisa Kanerva, Marja Laasonen & Kuntoutuksen vaikuttavuustyöryhmä (KVT): Neuropsykologisen kuntoutuksen vaikuttavuus lasten ja nuorten muistitoimintoihin 210

Sirkku Einola, Tuire Kangas, Liisa Klenberg & Kuntoutuksen vaikuttavuustyöryhmä (KVT): Neuropsykologisen kuntoutuksen vaikuttavuus lasten ja nuorten toiminnanohjauksen vaikeuksien hoidossa 227

Inkeri Äärinen, Marja Laasonen & Kuntoutuksen vaikuttavuustyöryhmä (KVT): Neuropsykologisen kuntoutuksen vaikuttavuus lasten kielellisten häiriöiden hoidossa 251

Psykologiassa tapahtuu 

Suomen Psykologiliiton ja Suomen psykologisen seuran Tieteellinen neuvottelukunta: Lasten ja nuorten neuropsykologinen kuntoutus – suositus hyvistä käytännöistä 267

English Summaries 271

Kirjoittajat 280