Sisällysluettelo

Sisällysluettelo (02-03/2020)

Pääkirjoitus

Ulla Kinnunen & Anne Mäkikangas: Työstä hyvinvointia 82

Tieteelliset artikkelit

Marjaana Sianoja, Anne Mäkikangas & Ulla Kinnunen: Työstä palautuminen tauoilla ja vapaa-ajalla: palautumisprofiilit ja niiden yhteys työhyvinvointiin 84

Anne Mäkikangas: Työn tuunauksen kyselymenetelmien validiteettitarkastelu ja yhteydet työhyvinvointiin 101

Heidi Lahti & Virpi Kalakoski: Työpaikkaintervention prosessiarviointi: toteutuksen onnistuneisuuteen liittyvät kontekstuaaliset tekijät ja vaikuttavuus kognitiivisen ergonomian interventiossa 120

Johanna Rantanen, Anne Mäkikangas, Sauli Puukari & Jussi Silvonen: Opinto-ohjaajien työhyvinvointiprofiilit ja niiden yhteys työn vaatimuksiin ja voimavaroihin 140

Kaisa Törnroos, Mervi Ruokolainen & Ulla Kinnunen: Työkyky ja eläkeajatukset ikääntyneillä opettajilla – koetun ikäsyrjinnän merkitys 162

Katja Upadyaya, Visajaani Salonen, Antti Ikonen, Minna Huotilainen & Katariina Salmela-Aro: Suomalaisten rehtorien työhyvinvointiprofiilit, voimavarat ja vaatimukset 179

Lectio Praecursoria

Petri Karkkola: Psykologisten perustarpeiden täyttyminen työssä: mittaaminen ja yhteys sosiaaliseen tukeen, työn rooliominaisuuksiin ja elinvoimaisuuteen 195

Tapasimme työpsykologian professorin

Taru Feldt 199

Marianna Virtanen 200

Kirjat

Kirjauutuuksia 201

English Summaries 202

Kirjoittajat 208