Sisällysluettelo

Sisällysluettelo (04/2019)

Pääkirjoitus

Jussi Silvonen: Tieto väärennettävyytensä aikakaudella 234

Tieteelliset artikkelit

Olli-Pekka Heinimäki, Anne-Elina Salo & Marja Vauras: Luonnontieteiden yhteisöllisessä tietokoneavusteisessa oppimisessa omaksuttujen funktionaalisten osallistumisen roolien luokittelun kehittely 236

Jaana Minkkinen, Saija Mauno, Taru Feldt, Heidi Tsupari, Elina Auvinen & Mari Huhtala: Uhkaako työn intensiivistyminen työhyvinvointia? Intensiivistymisen yhteys työuupumukseen opetus- ja tutkimustyössä 255

Kirsi Honkalampi, Niko Flink, Sanna Sinikallio, Noora Seilo, Petri Karkkola, Chris Evans & Kristina Kunttu: Suomenkielisen CORE-10-mittarin psykometriset ominaisuudet ja erottelukyky korkeakouluopiskelija-aineistossa 274

Lectio praecursoria

Heidi Toivonen: Toimijuuden ja ei-toimijuuden konstruktiot psykoterapiassa: 10 diskursiivisen keinon malli 288

Keskustelua

Ben Furman: Raivokohtausten ratkaisukeskeinen hoito 292

Kirjat

Antti Eskola: Vanhanakin voi ajatella: mielikuvista ja niiden voimasta (Göte Nyman) 297

Kirjauutuuksia 299

English Summaries 300

Kirjoittajat 304