Sisällysluettelo

Pääkirjoitus

Mari-Pauliina VainikainenYhteistä käsitteistöä rakentamassa 74

Tieteelliset artikkelit

Soile Juujärvi & Ossi Salin: Kohti motivoivaa ohjausta: sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten itsearviointia ohjausosaamisestaan 76

Petri Karkkola, Matti Kuittinen & Anja Van den Broeck: Psykologisten perustarpeiden työssä täyttymisen suomenkielinen kysely 91

Anita Lappeteläinen, Eija Sevón & Tanja Vehkakoski: Äitiysidentiteetin uudelleenrakentaminen vammautumisen jälkeen 106

Timo Sampolahti & Aarno Laitila: Psykoterapian olemuksesta – psykoterapiailmiöstä eräiden Platonin filosofian näkemysten valossa 122

Lue lisää