Kirjat

Suomen psykoanalyysin grand old lady, filosofian lisensiaatti ja psykoanalyytikko Pirkko Siltala (2016) on julkaissut teoksen Taakkasiirtymä. Trauman siirto yli sukupolvien. Käyttämällä Martti Siiralan taakkasiirtymä-käsitettä Siltala käsittelee sitä, miten trauma kasvattajien hyvistä aikomuksista huolimatta siirtyy yli sukupolvien. Siltala (2016, s. 8) toteaa, että kirjan alku oli Siiralan lauseessa: ”Se, mikä ei tule yhdessä jaetuksi, tulee jonkun kannettavaksi – taakkasiirtymäksi.” 

Lue lisää

Kirjat

Miksi kukaan ylipäänsä tekee mitään? Millaisia tavoitteita tai intohimon kohteita meillä on? Miten voimme ymmärtää inhimillistä toimintaa? Motivaatiopsykologian käsitteet ja ilmiöt ovat moninaisia. Sigmund Freudin psykoanalyyttisessä teoriassa esitettiin ihmistä motivoivien voimien kumpuavan tiedostamattomista seksuaalisista impulsseista. Behaviorismissa ja oppimisteoriassa kuvattiin yksilön toimintaa palkintojen ja rankaisujen ohjaamana. Humanistinen psykologia on käsitellyt motivaatiota muun muassa tarvehierarkian käsitteen avulla. Kognitiivisen psykologian myötä mukaan astuivat tavoitteiden ja projektien käsitteet. Valokeila on motivaatiopsykologiassa kohdistunut milloin elämänkaaren aikana vaihtuviin tavoitteisiin, milloin huolenaiheisiin, roolisiirtymiin tai ympäristön tarjoamiin toimintamahdollisuuksiin. Edward L. Decin ja Richard M. Ryanin itsemääräämisteoria on 2000-luvun alusta lähtien nostanut keskiöön uudelleen psykologiset perustarpeet ja ihmislajille ominaiset taipumukset uteliaisuuteen, oppimiseen ja aktiivisuuteen.

Lue lisää

Kirjat

Mitä kasvattaminen oikeastaan on? Miksi siihen ryhdytään, ja mihin sillä pyritään? Miten mitataan sitä, milloin kasvatustyö on onnistunut? Miten aikuiset ja lapset eroavat toisistaan – ja mikä on tämän eron merkitys ihmiskunnalle? Miten lasten erilaisuus on ymmärrettävissä, ja miten sitä pitäisi käsitellä? Tällaisia kysymyksiä aktivoi lukijan mielessä amerikkalaisen kehityspsykologin Alison Gopnikin kirja Puuseppä vai puutarhuri?Vanhemmuuden suorittamisesta onnellisen lapsuuden tukemiseen.

Lue lisää

Kirjat
toimitussuosittelee

Eerola, Petteri – Pirskanen, Henna: Perhe ja tunteet.Gaudeamus. Perhetutkijoiden teos tunteiden ja läheissuhteiden ajankohtaisista kysymyksistä.

Huotilainen, Minna – Saarikivi, Katri: Aivot työssä.Otava. Aivotutkijat kertovat, mikä sopii ihmisaivoille.

Hyyppä, Markku T.: Ikääntyvän muistikirja.Duodecim. Neurologian dosentti tarjoaa tietoa ja apua muististaan huolestuneille.

Lue lisää