Lectio Praecursoria

Nuoruusiän masennus: nuorten kärsimys suhteessa kulttuurisiin masennuskäsityksiin

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.

Lectio praecursoria alkoi tutkimukseen osallistuneiden nuorten kirjoituksista poimittuja lainauksia esittelevällä PowerPoint-esityksellä. Kuten nuorten masennusta koskevista selon-teoista saatoimme nähdä, masennus voi vakavasti vahingoittaa nuoren hyvinvointia – niin henkistä, fyysistä kuin sosiaalistakin. Heidän kirjoituksensa havainnollistavat, kuinka masennus voi ilmetä nuorten elämässä monin eri tavoin: esimerkiksi masentuneena mielialana, fyysisenä ja henkisenä uupumuksena, sosiaalisena vetäytymisenä ja eristäytymisenä, unettomuutena, toivottomuutena, neuvottomuutena, itsensä vahingoittamisena tai itsetuhoisina ajatuksina. Masennuksen katsotaan olevan maailmanlaajuinen kansanterveydellinen ongelma kaikkien ikäryhmien keskuudessa. Tutkimukset ovat osoittaneet masennuksen olevan yleistä myös suomalaisilla nuorilla, joiden jokapäiväiseen elämään ja siten myös koulutus- ja työuraan masennus voi aiheuttaa katkoksen johtaessaan sairauslomalle tai ennenaikaisesti eläkkeelle jäämiseen. Masennuksen korkeat kustannukset sekä yksilöiden että yhteiskunnan näkökulmasta herättävät huolta ja nostavat esille kysymyksen siitä, mikä tätä hyvinvointia heikentävää inhimillistä kärsimystä aiheuttaa ja millä tavoin sitä vastaan voidaan kamppailla.

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.