Kirjat

Juho Saari (toim.): Yksinäisten Suomi. Gaudeamus, 2016. 376 s.

Yksinäisten Suomi tarkastelee yksinäisyyttä 2010-luvun Suomessa. Teoksessa pureudutaan yksinäisyyteen paitsi yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ilmiönä myös yksilötason kokemuksena ja mielen rakenteissa toteutuvana vuorovaikutuksellisena tilana. Yksinäisten Suomi piirtää kuvan yksinäisyydestä monitieteisenä tutkimuskohteena, jota on mahdollista tutkia erilaisista näkökulmista niin psykologian ja neurotieteen kuin vaikkapa sosiologisen kirjallisuustutkimuksen aineistoja hyödyntäen. Teos koostuu viidestä yksinäisyyden eri puolia tarkastelevasta osasta. Sen alkupuolella käsitellään yksinäisyystutkimuksen perusteita.

Lue lisää

Kirjat
08 kir 02 im

Rasmus Hougaard & Teetta Kalajo: Tilaa ajatella – tehosta työtäsi mindfulnessin avulla. PS-kustannus, 2016.

Mindfulness eli tietoinen, hyväksyvä läsnäolo on ollut yksi viime vuosien näkyvimmistä hyvinvointitrendeistä. Mediassa sen lupaillaan muun muas-sa helpottavan stressiä ja ahdistusta, tekevän meistä onnellisempia, tehostavan keskittymiskykyämme ja parantavan ihmissuhteitamme. Myös monet kliinistä työtä tekevät psykologit ovat omaksuneet tietoisen läsnäolon harjoitukset osaksi asiakastyötään niin mielenterveystyössä kuin esimerkiksi työterveyshuollossa.

Lue lisää

Kirjat
toimitussuosittelee

Hyvärinen, Matti – Nikander, Pirjo – Ruusuvuori, Johanna (toim.): Tutkimushaastattelun käsikirja. Vastapaino. Opas tutkimushaastattelun tekemiseen haastattelun suunnittelusta aineiston litterointiin.

Kampman, Olli – Heiskanen, Tarja – Holi, Matti – Huttunen, Matti O. –  Tuulari, Jyrki: Masennus. Duodecim. Lääketieteen oppikirja masennuksesta.

Kniivilä, Sonja – Lindblom-Ylänne, Sari – Mäntynen, Anne: Tiede ja teksti. Gaudeamus. Tieteellisen kirjoittamisen opas.

Lue lisää