Kirjat

Keskustelunanalyysi sosiaalisen vuorovaikutuksen tutkimisessa

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.

Melisa Stevanovic & Camilla Lindholm (toim.): Keskustelunanalyysi. Kuinka tutkia so­siaalista toimintaa ja vuorovaikutusta. Vastapaino, 2016.

Keskustelunanalyyttisellä tutkimussuuntauksella on Suomessa poikkeuksellisen vahva jalansija erityisesti sosiaali- ja kielitieteissä. Psykologian alalla keskustelunanalyysin tuntemus on vielä toistaiseksi ollut vähäisempää, vaikkakin maailmalla keskustelunanalyyttistä tutkimusta tehdään paljon juuri psykologian piirissä. Keskustelunanalyysi. Kuinka tutkia sosiaalista toimintaa ja vuorovaikutusta tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden tutustua keskustelunanalyyttisen teorian ja tutkimusmetodin monipuolisiin hyödyntämismahdollisuuksiin myös psykologian näkökulmasta.

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.