Tapasimme tutkijan

Patrick Jern

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.

PsD, professor i psykologi, Åbo Akademi.

Jag forskar om sexuell plasticitet och testar nya interventioner för lustproblem hos kvinnor, samt problem med tidig utlösning hos män. Vi försöker också klura ut vad som orsakar sexuella problem, och hur problemen bör definieras. Sexuell plasticitet är en intressant fråga, därför att man inte kan studera den meningsfullt utan att beakta både biologiska och socialkonstruktivistiska aspekter. Det finns övertygande evidens för påtagliga könsskillnader i sexualitetens rigiditet, så att kvinnors sexualitet är mer föränderlig i flera avseenden. Kvinnors sexuella lust och läggning påverkas i högre grad av faktorer i omgivningen och förändras mer över tid. En konkret fråga är varför? Såväl socialkonstruktivistiska som biologiska hypoteser är lika rimliga a priori. Jag vill förtydliga att variationen för nästan alla sexualitetsrelaterade variabler (t.ex. könstypiskt beteende) är större inom kön än mellan könen.

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.