Tapasimme tutkijan
10 tap 01 im01

Toimin yliopistotutkijana Itä-Suomen yliopistossa. Aloitin Joensuun korkeakoulussa 1988. Sen jälkeen olen työskennellyt Suomen Akatemiassa, Työterveyslaitoksella ja Helsingin yliopistossa, kunnes palasin Joensuuhun. Psykologia-lehden toimituksessa olin 1990-luvun alkuvuosina.

Lue lisää

Tapasimme tutkijan
11 tap 02 im01

Jag forskar om sexuell plasticitet och testar nya interventioner för lustproblem hos kvinnor, samt problem med tidig utlösning hos män. Vi försöker också klura ut vad som orsakar sexuella problem, och hur problemen bör definieras. Sexuell plasticitet är en intressant fråga, därför att man inte kan studera den meningsfullt utan att beakta både biologiska och socialkonstruktivistiska aspekter.

Lue lisää