Psykologiassa tapahtuu

Suomen psykologisen seuran terveyspsykologian jaos järjesti ensimmäisen suomalaisen terveyden ja hyvinvoinnin psykologiseen tutkimukseen keskittyvän tieteellisen konferenssin perjantaina 30.10.2015 Helsingissä Tieteiden talolla. Pääpuhujiksi oli kutsuttu kaksi suomalaista terveyspsykologian alan keskeistä tutkijaa: University College Londonin professori Mika Kivimäki ja Helsingin yliopiston professori emerita Liisa Keltikangas-Järvinen. Professori Kivimäki esitelmöi aiheesta ”Stressin vaikutus sydämeen ja aivoihin” tuoden vakuuttavalla tavalla esille Whitehall II tutkimuksen seurantatuloksia, joista merkittävimpiä ovat meta-analyysein osoitetut sydäntapahtumien ja passiivisen elämäntavan väliset yhteydet. Emeritaprofessori Liisa Keltikangas-Järvinen piti moniulotteisen ja kriittisen puheenvuoron siitä, muuttavatko tutkimustulokset maailmaa. Hän kertoi värikkäästi ja käytännön esimerkkejä esille nostaen siitä, kuinka ristiriitaisesti sinänsä neutraaleihin tutkimustuloksiin saatetaan julkisessa keskustelussa suhtautua.

Lue lisää