Tapasimme tutkijan
06 tap 01 im01

Tutkin toiminnanohjausta ja sen hermostollista perustaa. Väitöskirjani liittyi tarkkaavuuden säätelyn perustoimintojen hermostollisten korrelaattien kuvaamiseen, minkä jälkeen lähdin selvittämään, miten perustoiminnot säätelevät ajattelua monimutkaisissa luonnollisemmissa tilanteissa. Aalto-yliopiston AivoAALTO-hankkeessa hyödynsimme esimerkiksi elokuvaa kartoittaaksemme aivojen toiminnallisia verkostoja aineistolähtöisesti ilman tiukkoja ennakko-oletuksia tehtävärakenteista tai tutkittavista aivoalueista.

Lue lisää

Tapasimme tutkijan
07 tap 02 im01

Tutkin tarkkaavaisuuteen ja työmuistiin liittyviä ilmiöitä aivojen toiminnan näkökulmasta. Tutkin esimerkiksi sitä, mitä aivoissa tapahtuu, kun yritämme tehdä kahta keskittymistä vaativaa asiaa samanaikaisesti. Olen myös mukana Mind the Gap tutkimusprojektissa, jonka yhtenä tavoitteena on tutkia, miten modernin tietoteknologian käyttö arjessa vaikuttaa aivojen toimintaan ja kehitykseen.

Lue lisää