Ajankohtaista Toimituksesta

Toimitus suosittelee (05/2011)

Mikä ennustaa kiusaamista?

Cook, C. R., Williams, K.R. & Guerra, N.G. (2010). Predictors of bullying and victimization in childhood and adolescence: A meta-analytic inves­tigation. School Psychology Quarterly, 25, 65–83.

Tutkijat etsivät meta-analyysissa kiusaajia, kiusat­tuja ja kiusaavia kiusattuja yhdistäviä ja erottelevia ennustekijöitä. Meta-analyysi perustuu 153 tutki­mukseen, jotka tutkijat valitsivat tietyin kriteerein yli 1600 koulukiusaamistutkimuksesta vuodesta 1970 tähän päivään. Tulokset osoittivat, että pojat kiusaavat ja tulevat kiusatuiksi tyttöjä useimmin. Kiusaajilla, kiusatuilla ja kiusaavilla kiusatuilla on kaikilla huonot kaveriongelmien ratkaisutaidot. Merkittävin erotteleva tekijä on koulumenestys: kiusatut pärjäävät koulussa muita ryhmiä parem­min.

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.