Keskustelua
08 kes 01 im01

Dosentti Martti Vihanto (2014) avaa Psykologia-lehdessä 6/2014 keskustelun psykologian ja taloustieteen suhteesta sekä käyttäytymistaloustieteen periaatteista. Kommenttipuheenvuoroni tarkoituksena on laajentaa Vihannon näkemyksiä kytkemällä talouspsykologia osaksi evoluutiopsykologista keskustelua, joka on viime aikoina käynyt vilkkaana niin suomalaisessa kuin kansainvälisessäkin tiedeyhteisössä. Vihanto toteaa psykologisen taloustieteen teorianmuodostuksen olevan vasta kehitysvaiheessa (s. 465), joten evoluutiopsykologisen näkökulman esille tuominen on oikeutettua.

Lue lisää