Lectio Praecursoria
07 lec 03 im01

Vähintään 10 prosenttia väestöstä kärsii kliinisestä ja kansanterveyden kannalta merkittävästä unihäiriöstä. Yleisin näistä häiriöistä on unettomuus, joka ilmenee nukahtamisvaikeutena, vaikeutena pysyä unessa tai unen virkistävyyden heikentymisenä tai näiden oireiden yhdistelminä. On arvioitu, että suomalaisista aikuisista noin 30 prosentilla on unettomuusoireita useita kertoja viikossa ja 5–10 prosentilla on vähintään kuukauden kestänyt ja valveen aikaiseen toimintakykyyn haitallisesti vaikuttava unettomuushäiriö. Tilapäinen unettomuus on lähes kaikille ihmisille tuttu kokemus esimerkiksi erilaisissa stressitilanteissa, ja siten se kuuluu normaaliin elämään. Unettomuutta on usein myös yhtäaikaisesti muiden sairauksien kanssa.

Lue lisää

Lectio Praecursoria
06 lec 02 im01

”Kaikista niistä ärsykkeistä, jotka ympäröivät meitä, reagoimme vain niihin, jotka ovat erityisen voimakkaita tai jotka vaikuttavat erityisen tärkeiltä ja vastaavat kiinnostuksiamme, aikeitamme tai välitöntä tehtäväämme. Kaikista mahdollisista motorisista liikkeistä me valitsemme vain ne, joiden avulla voimme saavuttaa välittömän tavoitteemme tai suorittaa tarvittavat toiminnot; ja kaikista niistä jäljistä, jotka on varastoitu muistiimme, me valitsemme vain ne muutamat, jotka liittyvät välittömään tehtäväämme ja mahdollistavat tarvitsemamme älylliset toiminnot.”

(Luria, 1973, s. 256, kirjoittajan suomennos)

Lue lisää

Lectio Praecursoria

Helsingin yliopisto juhlii tänä vuonna 375-vuotisjuhlapäiväänsä. Yksi yliopiston juhlavuoden tiedeaiheisista teemoista on hyvinvointi. Lukuisissa tilaisuuksissa on keskusteltu hyvinvoinnista ja siihen yhteydessä olevista tekijöistä. On kysytty muun muassa, miten hyvinvointi määritellään? Mitkä tekijät ovat yhteydessä hyvään terveyteen ja hyvinvointiin? Kuka on riittävän terve ja työkykyinen? Nämä hyvää terveyttä ja työkykyä käsittelevät kysymykset ovat yhteiskunnallisesti erittäin keskeisiä. Tällä hetkellä tuki- ja liikuntaelinten vaivat ja mielenterveyden häiriöt ovat suurimmat kansanterveysongelmat työikäisillä suomalaisilla. Ne aiheuttavat suurimman osan pitkistä sairauslomista sekä työkyvyttömyyseläkkeistä.

Lue lisää