Tieteelliset Artikkelit

Alaryhmätarkastelu matemaattisten taitojen kehityksestä esiopetuksesta neljännelle luokalle

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää lasten matemaattisten taitojen kehitystä esiopetuksesta neljännelle luokalle. Päähuomion kohteena olivat aritmeettiset taidot, joiden kehittymistä tutkittiin kolmessa erilaista taitotasoa edustavassa alaryhmässä. Lisäksi tarkasteltiin lukujonotaitoja, aritmeettista päättelyä ja kertolaskutaidon automatisoitumista sekä sukupuolten välisiä eroja. Tutkimukseen osallistui 494 lasta Alkuportaat-seurantatutkimuksesta. Alaryhmien välillä havaittiin tilastollisesti merkitseviä eroja kaikilla tutkituilla matematiikan taitoalueilla kaikissa ikävaiheissa. Esiopetuksen ja ensimmäisen luokan lukujonotaitojen havaittiin olevan yhteydessä samana ajankohtana arvioituihin aritmeettisiin taitoihin sekä myöhempiin aritmeettisiin taitoihin. Saadut tulokset viittaavat kehityksellisten taitoerojen suhteellisen vahvaan pysyvyyteen. Tyttöjen ja poikien aritmeettisissa taidoissa ei havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa koko otosta tarkasteltaessa, mutta pojat suoriutuivat tilastollisesti merkitsevästi paremmin hyvin suoriutuvien alaryhmässä ja tytöt taas suoriutuivat paremmin heikosti suoriutuvien alaryhmässä. Tulokset vahvistavat aiempia näkemyksiä lasten matemaattisen osaamisen varhaisen arvioinnin merkityksestä oppimisvaikeuksien varhaisen tunnistamisen ja tuen kohdentamisen kannalta.

Avainsanat: matemaattiset taidot, aritmeettiset taidot, lukujonotaidot, esiopetus, perusopetus

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.