Ajankohtaista

Toimitus suosittelee (03/2015)

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.

Sosioekonomiset aivot

Noble, K. G., Houston, S. M., Brito, N. H., Bartsch, H., Kan, E., Kuperman, J. M., … & Sowell, E. R. (2015). Family income, parental education and brain structure in children and adolescents. Nature Neuroscience. doi:10.1038/nn.3983.

Sosioekonomisten erojen on havaittu heijastuvan kognitiivisessa yksilönkehityksessä. On kuitenkin ollut epäselvää, missä määrin nämä erot heijastuvat aivojen rakenteessa. Tutkijat tarkastelivat sosioekonomisten tekijöiden ja aivojen rakenteen välisiä suhteita 1 099:llä tavanomaisesti kehittyneellä lapsella ja aikuisella (3–20 v). He havaitsivat tulojen olevan logaritmisessa suhteessa aivojen pinta-alaan. Ilmiö oli vahvempi alempaan kuin ylempään tuloluokkaan kuuluvilla tutkittavilla. Se liittyi erityisesti kieltä, lukemista, toiminnanohjausta ja spatiaalisia taitoja tukeviin alueisiin.

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.