Ajankohtaista

Kesätyö rauhoittaa

Heller, S. B. (2014). Summer jobs reduce violence among disadvantaged youth. Science, 346, 1219–1223.

Satunnaistetussa kontrolloidussa yhdysvaltalaistutkimuksessa tarkasteltiin kesätöiden ehkäisevää vaikutusta väkivaltarikollisuuteen. Otoksena olivat Chicagossa asuvat vähäosaiset (köyhyys, opintomenestys, rikollisuus, asuinalue) 14–21-vuotiaat (N = 1 634). Koeryhmistä toisessa nuoret osallistuivat kahdeksan viikkoa kestävään kesätyöohjelmaan ja toinen sisälsi kesätyön lisäksi sosio-emotionaalista oppimista. Koeryhmissä olleet nuoret syyllistyivät 43 prosenttia kontrolliryhmää vähemmän väkivaltarikollisuuteen 16 kuukauden seuranta-aikana (väkivaltaan liittyviä pidätyksiä 3.95 vähemmän 100 nuorta kohden). Emotionaalisen oppimisen osalta omaa vaikutusta ei havaittu.

Lue lisää