Lectio Praecursoria

Eettinen valintatilanne on kuin tienhaarassa seisomista (ks. Kuva 1). Siinä ei ole aina selvää, kumpaan suuntaan tulisi lähteä. Myös työelämässä joudumme usein miettimään, mikä on oikea tapa toimia. Tuolloin kohtaamme eettisen ristiriidan, dilemman (Nash, 1993). Eettisyys sanana saattaa tuntua vaikeasti ymmärrettävältä. Kuitenkin yksinkertaisimmillaan se tarkoittaa käsityksiä siitä, mikä on oikein tai väärin, mikä on hyvää tai pahaa. Joudumme esimerkiksi pohtimaan kompromisseja työn laadun ja saatavissa olevien resurssien välillä. Toisaalta myös muiden asettamat odotukset, kuten johtajien tai asiakkaiden vaatimukset meitä kohtaan, saattavat olla keskenään ristiriitaisia tai vastoin omia arvojamme. Tällaiset dilemmatilanteet voivat aiheuttaa stressiä, eettistä kuormittuneisuutta (Huhtala, Lähteenkorva & Feldt, 2011). Tutkimuksessani olenkin tällä tavoin yhdistänyt eettisyyden ja psykologisen työhyvinvoinnin tutkimuksen.

Lue lisää